Забезпечені боргові зобов’язання: види і особливості

Структуру забезпечених зобов’язань CDO можна розглянути на схемі представленої нижче.

Сьогодні є кілька видів Collateralized debt obligations. До них можна віднести:

1. Облігації, які забезпечені інструментами фінансового ринку. Даний актив можна розділити на два основних види:

– зобов’язання, забезпечені інструментами фінансового ринку. Забезпечення – пул боргових активів фінансового ринку;

– синтетичні цінні папери. Забезпечення – пул похідних боргових активів.

Описані вище інструменти умовно діляться на кілька підкласів, а саме арбітражні і балансові.

Інвестори, які купують балансові облігації, переслідують дві основні мети:

– отримати дохід за рахунок ефективного управління активами, які забезпечують облігації;
– домогтися спреду між прибутком забезпечення боргових паперів і ціною залучення фінансових ресурсів для покупки забезпечення.

Арбітражні облігації, які забезпечені інструментами фінансового ринку, також діляться на кілька типів. Вони бувають забезпеченими фінансовими потоками або ринковою ціною. Базою забезпечених cashflow CDO є кілька параметрів – прибуток за відсотками, що виплачується після дефолту, і заснована сума, яка виплачується в момент покриття заборгованості.

Що стосується кредитного захисту, яка забезпечена ринковою ціною облігацій (англійська назва – market-value CDO), то вона гарантується, завдяки здатності боргових паперів приносити прибуток від реалізації боргових активів для покриття поточних боргових зобов’язань.

У 1980 році балансові облігації мали в основі кредитну структуру ринкової ціни. Але вже через десять років правила були зради, і на ринку стали обертатися тільки балансові облігації, гарантовані фінансовими потоками.

На окрему увагу заслуговують облігації, які забезпечені інструментами фінансового ринку. Тут варто враховувати мотивацію кожного конкретного інвестора. Наприклад, якщо мова йде про угоду, що має арбітражний характер, то метою інвестора є отримання спреду між траншем боргових зобов’язань, які входять в цю структуру і прибутковістю самих зобов’язань.

При угоді з балансовими облігаціями мета інвестора – прибрати боргові інструменти (найчастіше мова йде про кредити) з балансового звіту. У ролі сторін, які укладають балансові угоди, виступають різні фінансові установи. Наприклад, це можуть бути банки, які таким способом прагнуть піти від ризикованих позик.

Ще один важливий момент – структура облігацій, які забезпечені інструментами фінансового ринку. Найбільшу роль у фінансових схемах з облігаціями грає менеджер активів. Саме він несе відповідальність за управління портфелем. Такого фахівця часто називають менеджером забезпечення (керуючим CDO). Повноваження менеджера обмежуються основними умовами договору, а сам цінний папір повинен відповідати цілому ряду стандартів. Мета – підтримати кредитний рейтинг, який був присвоєний в період емісії.

Гроші, які призначалися для покупки забезпечення, інвестор може отримати за рахунок траншів або випуску (емісії) боргових зобов’язань. Такі транші бувають декількох видів:

– привілейовані;
– мезонінні;
– акціонерні (субординовані).

При цьому рейтинг є у всіх випусків боргових зобов’язань, крім акціонерних (субординованих). Привілейовані транші можуть похвалитися рейтингом АА або ААА. У мезонінних траншей кредитний рейтинг нижче – від А до В. Що стосується акціонерних (субординованих) траншей, то вони отримують лише залишкові платежі, тому і рейтингу не мають.

Сучасні облігації, які забезпечені борговими зобов’язаннями, можуть гарантувати повну виплату траншу і всіх відсотків прибутку лише при наявності надійного і ефективного базового забезпечення. Гроші, які потрібні для покриття зобов’язань по траншах, можуть надходити на рахунок продажу активів, що утворюють базовий пул, для погашення активів, які є частиною даного пулу, і купонних виплат по основних активів.

ПОДІЛИТИСЯ: