Японська модель економіки

Особливістю регулювання економіки Японії є комплексне застосування соціально-адаптованих економічних планів і наукових програм, які виступають основними стабілізаційними інструментами уряду.

За своїм характером соціально-економічні плани індикативних, тобто, спрямовані на загальнонаціональні цілі за допомогою реалізації сукупних державних програм. Подібний підхід дозволяє спрогнозувати можливі шляхи подальшого економічного розвитку, своєчасно виявити потенційні проблеми, а також знайти обгрунтовані рекомендації, що дозволяють вирішити або запобігти насуваються труднощі.

За рахунок ефективно діючих планів-прогнозів уряд і підприємницький сектор має загальну орієнтування, яка дозволяє в майбутньому координувати і вдосконалювати окремі галузі господарства і підтримувати відстаючі регіони країни.

Економічну стратегію Японії формує Міністерство фінансів разом з окремими міністерствами і управліннями. Крім усього фінансового сектора на Міністерство фінансів покладено функцію контролю національного бюджету.

На Міністерство промисловості і зовнішньої торгівлі покладено обов’язок детальної розробки стратегічних планів в кожному галузевому секторі промисловості. Щоб скласти ефективний план необхідно скрупульозно вивчити статистику, ринковий попит на продукт, пропозиція, а також рівень зовнішньої і зарубіжної конкуренції. Після збору всієї інформації робиться детальний, науково обгрунтований аналіз, який дає можливість максимально точно передбачити подальший розвиток, як окремого промислового сектора, так і в цілому всієї економіки.

Для підтримки життєздатності японської моделі уряд виділяє чимало ресурсів на фундаментальні дослідження і підготовку кваліфікованих фахівців. Пов’язано це з методом досягнення поставлених економічних цілей, який орієнтований на технологічний розвиток всієї галузевої структури промисловості. Ця особливість робить японський продукт конкурентним на всій ринковій арені.

Уряд Японії зацікавлений в пошуку нових економічних стимулів і важелів. Для цієї мети розроблена ціла програма пільгового кредитування, яка дає шанс інноваційним проектам розвиватися і активно доповнювати існуючу модель. Подібний підхід дозволив Японії швидко подолати кризові явища в 1973 і 1985 рр., А зараз стимулює економіку країни на щорічне зростання.

ПОДІЛИТИСЯ: