Які засоби необхідні для досягнення основної мети?

  • Інноваційна діяльність.
  • Інвестиційна діяльність, що передбачає розміщення вкладів у формі капітальних вкладень.
  • Створення нових майнових об’єктів, техніки, обладнання, речей тривалого використання за рахунок держави.
  • Здійснення капітального ремонту суб’єктам, які належать Федерації, муніципальним об’єднанням об’єктів нерухомості, обладнання, інших засобів виробництва і речей з тривалим терміном експлуатації.
  • Придбання у власність держави всіх суб’єктів і муніципальних об’єднань і майнових об’єктів.

Інвестиційна діяльність держави, а також місцевого самоврядування, яка передбачає розміщення вкладів у формі капітальних вкладів на увазі діяльність спеціальних органів виконавчої влади, яка спрямована на вклад державного матеріального майна в основний капітал. Дані кошти будуть знову спрямовані на розтрати на будівництво, реконструкцію, розширення і всілякі технічні переозброєння існуючих діючих виробництв, на придбання обладнання, інвентарю, машин, техніки для отримання подальшої прибутку і іншого суспільно-корисного ефекту. Даний вид діяльності регулюється наступними федеральними законами: «Закон про захист прав і законних інтересів на ринку цінних паперів», «Закон про інвестиційну діяльність».

Інноваційний вид діяльності має на увазі організацію розробок, а також розробку і впровадження нововведень в області науки, високих технологій, технічних розробок в практичну діяльність. Інноваційна програма є різновидом інвестиційної програми. Головною особливістю інноваційних програм є припущення витрачання бюджетних коштів для того, щоб досягти максимальний, суспільно-корисний ефект.

 

Беручи участь в інноваційних та інвестиційних програмах, держава (органи місцевого самоврядування) стають володарями майнових прав, які, як правило, виражаються в цінних документах. Цінні папери дають право на надання будь-якого роду впливу на ті підприємства та організації, яким надавалася підтримка у формі вкладів. Держава і муніципальні утворення можуть придбати права на патент тільки в разі участі в інноваційній діяльності.

ПОДІЛИТИСЯ: