Як розрахувати коефіцієнт рентабельності активів за формулою

Рентабильністю називають цілу систему показників, які говорять про ефективність діяльності компанії або підприємства. Однією з декількох її складових вважається коефіцієнт рентабельності активів. Його позначення – ROA – абревіатура від англійського return on assets.

Даний коефіцієнт показує, наскільки значна віддача від фінансового ресурсу, вкладеного в майно підприємства або організації, наскільки високий прибуток дає кожна копійка, інвестована в їх активи.

У загальному вигляді розрахункову формулу рентабельності активів слід представляти так:

ROA = Пр / Ак × 100%,

де:

ROA – рентабельність активів;

Пр – прибуток (для розрахунку необхідно брати або чисту, або прибуток від реалізацій, в залежності від того, яка прибутковість зацікавила користувача);

Ак – активи компанії або організації (у більшості випадків для розрахунку застосовується середня вартість активів за певний період).

Рентабельність активів є відносним показником і, як правило, виражається у відсотках.

На які види ділиться рентабельність активів

При оцінці фінансового стану підприємства (організації) використовуються три показники рентабельності активів:

  • рентабельність необоротних активів – будемо позначати її ROAвн;
  • рентабельність оборотних активів – ROAоб;
  • рентабельність сумарних активів – ROA.

Тепер розберемося з формулами рентабельності активів по балансу.

Розраховуємо рентабельність необоротних активів (формула по балансу)

Необоротні активи – так називають довгі активи, які організація або компанія використовує тривалий період часу (понад один рік). Такого роду капітали повинні відображатися в першому розділі бухгалтерського балансу. До них відносяться НМА, основні засоби, довгострокові фінансові вливання і інші.

При проведенні розрахунків рентабельності активів цієї категорії в знаменник необхідно підставити результат по першому розділу – рядок 1100. В такому випадку повчиться рентабельність всіх наявних необоротних активів.

Якщо буде потрібно, можна провести аналіз прибутковості активів певного виду, наприклад, основних засобів або комплексу необоротних активів (нематеріальних, матеріальних, грошових). В даному випадку в формулу додаються дані з рядків, в яких відбивається відповідне майно.

Один з найпростіших способів вирахувати середнє значення цінової політики активів – підсумовувати показники на перші і останні дні року і розділити результат на 2.

Обсяг прибутку як чисельник у формулі рентабельності активів необхідно взяти зі звіту про фінансові результати, відомого кожному під формою 2:

  • прибуток від реалізації – з рядка 2200;
  • чистий прибуток – з рядка 2400.
  • Читайте також: Як розшифровується ВДГО

Формула для розрахунку рентабельності оборотних активів

Розрахунок рентабельності активів даного виду проводиться за тим же принципом. В як чисельник в формулу підставляємо необхідну нам прибуток зі звіту про фінансові результати, а в знаменник – середній показник вартості оборотних активів. Якщо підраховуємо рентабельність активів в сукупності, необхідно взяти результат другого розділу активу балансу (рядок 1200). Якщо цікавить якийсь конкретний вид – беремо інформацію, присутню у відповідному рядку другого розділу.

Для чого бухгалтеру рентабельність активів

Як вважають фахівці, в більшості випадків рівень рентабельності активів використовують фінансисти і аналітики, які проводять оцінку ефективності бізнесу, які шукають резерви зростання. Втім, він також цікавий і бухгалтерам або податковим експертам організацій і компаній.

ПОДІЛИТИСЯ: