Визначення поняття «фінанси»

У фінансовій літературі існує ще невелика кількість подібних визначень, які відзначають наступні особливості фінансів:

Поняття системи фінансів – це об’єктивно обумовлені зв’язку, економічні відносини. Вони мають розподільним характером, особливої ​​грошової формою вираження, матеріалізуються в грошових державні доходи, що накопичуються і зосереджуються в різних структурах країни і суб’єктах господарювання. Головною їх метою є розширення виробництва, матеріальне стимулювання працівників, так само вони займаються забезпеченням інших соціальних потреб суспільства.

Фінансами вважаються елементи бізнесу. Цих допомогою відбувається залучення, розподіл і використання фінансових ресурсів, які були отримані в результаті цих процесів. Це служить забезпеченням підприємницької діяльності.

Фінанси – невід’ємна частина грошових відносин, є економічним інструментом, за допомогою якого розподіляють і перерозподіляють весь валовий внутрішній продукт і національне багатство. Так само фінанси вважаються знаряддям контролю, проведеного за процесами освіти і цільового використання грошових фондів.

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що поняття і сутність фінансів, згідно вітчизняній літературі, має на увазі економічні відносини, які створюються в процесі створення, розподілу і перерозподілу ВВП в грошовій вартості. Ці відносини визначає фінансове право. Але це занадто вузько для того, щоб зрозуміти сутність грошей у всіх можливих аспектах. Деякі автори відзначають статичність розподільчої концепції. Але в цей же час фінансова сфера характеризується динамікою і рухом коштів. З цим визначенням просто неможливо не погодитися.

Можна не сумніватися виникнення між учасниками економічних транзакцій і певних економічних відносин. Вони супроводжуються рухом коштів. Фахівці, які займаються вивченням норм фінансового права, і регулюванням і вимірюванням в їх межах потоків коштів на мікро і макро-рівнях, називаються фінансистами. Виникаючі в цьому процесі відносини – наслідки взаємодії суб’єктів господарювання та держави. Їх не можна визначити кількісно.

Якщо звести в одне всі вищезазначені позиції, то поняття фінансів і фінансової системи можна визначити як потоки коштів, які вимірюються в грошовому еквіваленті, регулюються в установленому правовому полі. Для їх регулювання використовуються спеціальні методи, особливі прийоми і інструменти. Фінанси циркулюють в національній економіці країни через фондову систему, створену на макро- і мікрорівні. З їх допомогою здійснюють формування, розподіл, перерозподіл ВВП, національного доходу і багатства. В ході забезпечення цих процесів виникають економічні відносини між усіма його учасниками.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Мутуальний банк