Виробничий леверидж і його розрахунок

Щоб правильно застосовувати механізм виробничого левериджу, важливо знати суть маржинального методу, тобто вміти чітко розділяти змінні і постійні витрати компанії. Чим менше величина постійних витрат в загальній величині витрат компанії, то чутливіші обсяг прибутку до змін у виробничому процес.

Розрахунок виробничого левериджу (Епл) можна виконати за однією з двох формул:

1. Епл = ТСМ / П,

де ПММ – це загальна маржинальний дохід компанії, а П – це її прибуток.

2. Епл = (TFC + П) / П = 1 + (TFC + П),

де TFC – це сумарні постійні витрати компанії.

На практиці виробничий леверидж залежить від питомої обсягу постійних витрат в загальному показнику витрат компанії. При цьому потрібно враховувати, що чутливість рівня прибутку компанії до змін в обсягах реалізації товару компанії не завжди однозначна і може залежати від величини змінних і постояннинх витрат підприємства.

Виробничий левередж здатний показати свою ефективність тільки на коротких проміжках. Як тільки відбувається зміна загальної суми постійних витрат компанії, керівництву знову доводиться долати точки беззбитковості і пристосовуватися до нових умов діяльності.

Щоб виключити вищеописані проблеми багато компаній намагаються при погіршенні загальної кон’юнктури на товарному ринку направляти свої сили на зниження загальних витрат компанії. У разі коли кон’енктура, навпаки, поліпшується, всі дії спрямовуються на оптимізацію роботи структури без оглядки на витрати в виробничому процесі. Особливість таких періодів – можливість ефективно і швидко оптимізувати виробництво, реконструювати старе або встановити нове обладнання.

Особливості виробничого левериджу:

1. Позитивна дія виробничого «важеля» можна спостерігати тільки після того, як компанії вдалося перейти точку беззбитковості.

2. За фактом зростання обсягів продажів і залишення позаду точки беззбитковості дію значення виробничого левереджа весь час знижується. Таким чином, збільшення обсягів продажів неминуче призводить до зростання обсягів прибутку. При цьому не варто забувати і про зворотний ефект, коли зниження обсягів продажів може привести до ще більшого зменшення доходів компанії.

3. Прибуток підприємства та величина виробничого левериджу мають зворотну залежність. При цьому, чим більше дохід компанії, тим менше на неї діє виробничий «важіль».

4. Виробничий левередж проявляє себе тільки в короткостроковій перспективі. Це пояснюється тим, що постійні витрати підприємства можуть перебувати на одному рівні лише якийсь невеликий проміжок часу.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Нерівномірний ринок