Відсутність ліквідності

Відсутність ліквідності – один зі станів компанії (фірми, організації), коли готівкові кошти (оборотний капітал) в дефіциті і немає можливості повною мірою виконувати свої зобов’язання.

Відсутність ліквідності – одна з головних проблем підприємства, що має на увазі складність перетворення деяких активів в готівку. У таких випадках активи відносяться до категорії неліквідних (наприклад, незабезпечені позики).

Відсутність ліквідності: сутність

Оцінка кожного підприємства заснована на аналізі двох основних параметрів – платоспроможності і ліквідності. На базі їх аналізу можна оцінювати короткострокові перспективи організації в майбутньому. Ліквідність достатня, якщо компанія здатна погашати короткострокові зобов’язання за допомогою продажу поточних (оборотних) активів. У зворотній ситуації можна говорити про низьку ліквідність або її відсутності.

Ліквідність підприємства залежить від оборотних активів (їх типу і особливостей). Наприклад, компанії з легкореалізуємимі активами є ліквідними. Переважання Важкореалізовані капіталу (наприклад, нерухомості) може знизити рівень ліквідності підприємства.

Неліквідність або відсутність ліквідності – нездатність організації покривати платіжні зобов’язання шляхом внесення особистих коштів або переведення активів в грошову масу. Також при оцінці ліквідності оцінюється здатність залучати позики з боку.

Від ліквідності компанії багато в чому залежить загальна фінансова стійкість. При цьому параметр – певний індикатор забезпеченості особистих (оборотних) коштів. Максимальний або мінімальний рівень ліквідності (її відсутність) обумовлені рівнем забезпеченості (незабезпеченість) оборотних коштів довгостроковими джерелами капіталу.

Головна ознака відсутності ліквідності у організації – перевищення рівня пасивів (як правило, короткострокових) над оборотними активами. При цьому чим більша різниця, тим складніше підприємству вибратися з фінансової «ями». І навпаки, в разі перевищення оборотних коштів над зобов’язаннями можна говорити про ліквідність підприємства.

Мінімальний обсяг оборотних активів і наближення їх обсягу до обсягу зобов’язань підприємства свідчить про зниження стійкості і ризик майбутньої неліквідності. Тут можлива проблема, коли компанія не зможе покрити наявні зобов’язання. Підсумком може стати припинення діяльності і банкрутство.

Відсутність ліквідності: особливості аналізу

При оцінці ліквідності (відсутність ліквідності) підприємства проводиться розрахунок декількох коефіцієнтів. До основних варто віднести:

1. Коефіцієнт терміновості (абсолютної ліквідності). Розрахунок параметра виконується за простою методикою. Це відношення між грошовими (готівкою) засобами і ліквідними (швидко реалізованих) короткостроковими активами до кредиторської короткострокового боргу. За допомогою коефіцієнта можна зрозуміти, яку частину боргу зможе погасити підприємство на момент складання балансу. Нормою вважається коефіцієнт – 0.2-0.3. У разі зниження коефіцієнта можна говорити про неліквідності підприємства.
2. Коефіцієнт ліквідності (уточнений, проміжний). Розрахунок показника здійснюється як відношення трьох компонентів (дебиторского боргу, ліквідних короткострокових активів, а також готівки) до короткострокової кредиторської боргу. За даним параметру можна судити про те, яку частину боргу можна погасити не тільки за рахунок цінних паперів і готівки, але і за допомогою грошей від продажу відвантаженого товару (реалізованих робіт, наданих підприємством послуг). Оптимальний параметр – 1: 1. Варто врахувати, що висновки за показником можна робити лише на основі якості дебиторского боргу, тобто фінансового становища дебіторів і їх можливості виробляти своєчасну оплату за товар. Наявність великих обсягів сумнівного дебиторского боргу погіршує стан підприємства і знижує загальну ліквідність.

3. Коефіцієнт поточної ліквідності. Його ще називають коефіцієнтом покриття (ліквідності). З його допомогою можна охарактеризувати забезпеченість структури оборотним капіталом. Розрахунок проводиться як відношення фактичної ціни оборотних активів (коштів) і пасивів організації (короткострокових зобов’язань).
При обчисленні параметра варто підкоригувати загальний обсяг оборотних коштів за допомогою вирахування ПДВ по купуються цінностям і обсяг витрат майбутніх місяців. Також рекомендується вилучити з пасивів прибуток майбутніх місяців (періодів), резерви майбутніх виплат (витрат), доходи фондів споживання.

За допомогою коефіцієнта покриття можна зрозуміти, чи достатньо оборотні кошти покривають пасиви підприємства. Оптимальний показник – близько 2. Чим нижче параметр, тим ближче підприємство до точки неліквідності.

4. Коефіцієнт забезпеченості оборотним капіталом. Даний параметр можна обчислити двома способами:

– за допомогою вирахування з джерел власних коштів необоротних активів і розподілу на оборотні кошти;

– за допомогою вирахування з оборотних коштів короткострокових зобов’язань і ділення результату на оборотні активи.

Оптимальний параметр коефіцієнта – 0,1. Так, якщо при розрахунку на звітний період коефіцієнт покриття знизився нижче двох, а параметр забезпеченості опустився нижче 0,1, то можна говорити про поганий стан структури підприємства та важливості вжиття заходів підвищення ліквідності. У разі виконання тільки одного з двох умов, проводиться додаткова оцінка.

Аналіз ліквідності на базі (з урахуванням) коефіцієнтів – можливість точно визначити здатність організації відповідати за зобов’язаннями, оцінити ступінь ліквідності і загальний рівень покриття зобов’язань активами. З недоліків варто виділити – статичний характер розрахунку, залежність від галузі, недостатність обліку проблемних позицій.

ПОДІЛИТИСЯ: