Відстрочене оподаткування

Відстрочене оподаткування – це сума в звітній документації підприємства, зарезервована для оплати податку, але не в тому періоді, за який підготовлена ​​звітність. Подібне оподаткування виникає через те, що між податковими правилами і базовими методами бухобліку періодично з’являються відмінності. Правила обліку відстроченого податку потрібні для того, щоб виробляти перерозподіл податкового платежу на той період, в якому відображалося отримання прибутку.

Стабільні компанії часто не замислюються про своєчасне усунення заборгованості з податкових виплат. Як наслідок в балансі в графі «Відстрочена заборгованість» зростає сума боргу.

Як уникнути неприємностей

Для виходу з неприємної ситуації необхідно своєчасно приймати рішення про проведення коригування фінансового звіту і його аналізу, з урахуванням конкретної ситуації. Щоб встановити причини появи відстрочених платежів можна провести наступні коригування:

  • неоплачену частину податку додати до чистого прибутку. Причиною для такого рішення можна вважати занижену прибуток, завищені податкові виплати;
  • відстрочені платежі, які відображені в балансі компанії, додати до власного капіталу. Підставою коригування стане той факт, що сума податку не розглядається в якості заборгованості, тому її доведеться погасити в найближчий період. Подібні коригування знайдуть відображення в підсумкових показниках рентабельності і коефіцієнті заборгованості;
  • третім варіантом виконання коригування ( «неподаткових» концепції) буде відображення вартості активів компанії, що враховуються по-різному для податкової та фінансової звітності.

Податки, відстрочені в балансі компанії, віднімають з балансової вартості основних засобів, оскільки розмір амортизації для виплат податків буде вище суми, зазначеної в фінансовому звіті. У підсумку мова йде про заниження балансової вартості ОС, а не про появу податкового тягаря. Варіант прискореної амортизації представляє собою спосіб зниження податкових платежів шляхом маніпулювання вартістю ОС.

Подібні суми віднімають у майбутньому з вартості відповідних активів. Відстрочені платежі є тією сумою, які підлягають обов’язковій оплаті за звітний період. При цьому чіткі терміни сплати податку не встановлені. У Податковому кодексі прописані всі випадки, що допускають надання відстрочки по сплаті податків. Для отримання пільги потрібно звернутися до органу ФНС. Однак підприємство, яке претендує на відстрочене оподаткування не повинно мати адміністративних правопорушень, пов’язаних з їх несплатою.

Причини надання відстрочки

Отримати розстрочку або відстрочку можна в наступних випадках:

  • якщо підприємство надає послуги або виконує роботи, що мають сезонний характер;
  • якщо при одноразовій оплаті всіх податків, компанія може виявитися банкрутом;
  • якщо сталася затримка фінансування з державного бюджету;
  • якщо виникли непереборні обставини, пов’язані з природними катаклізмами, війнами.

Необхідні документи для отримання пільги:

  • довідка про податковий стані – документ можна отримати в податковій інспекції за місцем реєстрації підприємства;
  • довідка про всі рахунки компанії, за якими здійснюються операції – отримати її можна у відділенні обслуговуючого банку;
  • документи, що підтверджують необхідність надання розстрочки.
ПОДІЛИТИСЯ: