Відстрочена рента

Відстрочена рента – платіж, який здійснюється не відразу, а через час (в майбутньому) або ж при досягненні власником поліса конкретного віку.

Відстрочена рента в США – один з інструментів страхування життя, має привілейовані умови оподаткування. Сутність відстроченої ренти – вчинення виплати податків не відразу, а шляхом відрахування коштів у формі довічної ренти.

Відстрочена рента (в банківській сфері) – особливий вид ануїтету, за яким виплати здійснюються не відразу, а через певний часовий проміжок.

Відстрочена рента: сутність та роль в класифікації

Фінансова рента – параметр, який все частіше застосовується при проведенні фінансово-банківських операцій. Останні передбачають не разові або окремі виплати, а їх певну послідовність в часі. Так само як пенсії, надходження прибутку від вкладень, покриття боргів в розстрочку і так далі. Такі ряди (послідовність виплат) звуться потоку платежів. Вони можуть бути двох видів – регулярними і нерегулярними. У другому випадку величина може бути більше або менше нуля.

Ануїтет (рента) – потік платежів, елементи якого є позитивними, а відстані між кожним з платежів носить постійний характер. Наприклад, рентою можна назвати послідовність отримання купонів за облігаціями, виплат по страхових премій, вчинення платежів за споживчими позиками і так далі. У всіх випадках платежі здійснюються через рівні проміжки часу.

Величина відсотка не завжди обмовляється умовою ренти. При цьому в процесі аналізу окремих видів рент потрібні додаткові параметри і умови – частота і спосіб процентних нарахувань, кількість виплат на рік і так далі.

Ренти можуть відрізнятися за своїми умовами, що дозволяє їх класифікувати:

1. За кількістю виплат учасників ренти протягом року – річні (платежі здійснюються раз на рік) і термінові (може бути кілька виплат протягом року). При аналізі інвестицій в сфері виробництва можуть використовуватися ренти з періодом більше одного року. Зазначені вище види рент – дискретні. Але бувають і інші типи ануїтетів, коли платежі здійснюються багато частіше (безперервні).

2. За обсягом відсоткових нарахувань на протязі року виділяються ренти з безперервним нарахуванням, нарахуванням кілька разів на рік і щорічним нарахуванням. День нарахування відсотків не обов’язково збігається з виплатами членів ануїтету.

3. За обсягом членів ренти можна поділити на постійні (платежі ідентичні) і змінні (рента змінює розмір в часі).

4. За ймовірністю скоєння рента може бути:

– вірною. Тут виплата є обов’язковою (наприклад, погашення позики);

– умовною. Платежі залежать від настання якої-небудь події. Як правило, кількість членів ренти в цьому випадку точно визначити неможливо. До такого виду рент відносять пенсії і страхові ренти. Тут страхувальник здійснює певні виплати (в розстрочку або за один раз), а після цього (протягом певного терміну) отримує прибуток. Приклад ануїтету – довічні пенсії.

5. За кількістю членів ренти бувають:

– з певним (кінцевим) числом членів;

– нескінченна рента. У цьому випадку термін операції є тривалим і не обумовленим певними датами. Приклад подібної ренти – облігаційні позики, що мають необмежені періоди.

6. За співвідношенням двох параметрів – реального початку терміну ренти і моменти, які попереджає цей старт. Тут є два варіанти:

– негайна рента – купується на базі одноразової виплати. Платежі наступають відразу після початку дії договору;

– відстрочена (відкладена) рента – вид ануїтету, коли початок платежів зсувається на певний часовий проміжок, що купується періодичними виплатами або одним платежем. При цьому виплати починаються в майбутньому. До цього моменту страховик інвестує внески і накопичує відсотки.

До основних параметрів відстроченої ренти, що характеризує її сутність, можна віднести:

– R – член ренти, а саме обсяг кожної окремо взятої виплати;

– t – періодичність ренти. Тут мається на увазі інтервал, закладений між двома послідовно взятими виплатами;

– n – період ренти, а саме час від старту першого періоду до кінця останнього;

– i – ставка відсотка, що застосовується при дисконтуванні або нарощуванні виплат, які формують ренту.

ПОДІЛИТИСЯ: