Відстрочена емісія

Відстрочена емісія може бути застосована відносно іпотечними облігаціями, оскільки саме вони наділяються забезпеченням у вигляді банківських кредитів ще до моменту свого випуску.

Особливості паперів, забезпечених іпотечними кредитами

Головними характеристиками будь-яких цінних паперів називають:

  • надійність, що підтверджується гарантіями емітента;
  • прибутковість, яку приносить у вигляді дивідендів і курсової різниці у вартості;
  • ліквідність, що залежить від здатності паперу швидко перетворюватися в гроші, тобто від можливості її продажу.

Однак іпотечні облігації є абсолютно особливим типом цінних паперів. Вони випускаються банками, що спеціалізуються на іпотечному кредитуванні або іпотечними агентами, уповноваженими державою на придбання прав по іпотечних кредитах і емісію цінних паперів, цими кредитами забезпечених. Надійність і прибутковість іпотечних облігацій підтверджуються іпотечним кредитуванням.

На фондовому ринку можна зустріти іпотечні облігації та сертифікати. Випуск та обіг таких паперів регламентується окремими законодавчими актами. Вони дозволяють ефективно перерозподіляти вільні кошти інвесторів, від імені яких можуть виступати не тільки фізичні особи, а й страхові або пенсійні фонди, в сферу фінансування житлового будівництва.

Ці папери представляють підвищений інтерес для інвесторів, оскільки мають високий рейтинг надійності за рахунок свого забезпечення, в якості якого виступають високоліквідні об’єкти нерухомості. Купуючи іпотечні облігації, інвестори мінімізують власні фінансові ризики, а кредитні організації залучають недорогі ресурси для здійснення своєї безпосередньої діяльності.

Іпотечна облігація являє собою папір, забезпечену заставою іпотечної нерухомості.

Відстрочена емісія яскраво характеризує суть і механізм випуску іпотечних паперів. Саме цей термін відображає особливу послідовність емісії цих паперів, яка принципово відрізняється від випуску класичних акцій і облігацій.

Етапи емісії класичних цінних паперів

Емісія класичних акцій і облігація носить лінійний характер. На початку процесу варто рішення емітента про притягнення додаткового фінансування. Для реалізації цього рішення емітент випускає серію цінних паперів. Розміщуючи їх на фондовому ринку, емітент залучає кошти інвесторів і спрямовує їх на розвиток бізнесу. Закінчується процес отриманням прибутку, частина якої розподіляється між інвесторами у вигляді дивідендів.

Етапи емісії іпотечних облігацій

На початку процесу, задовго до емісії, виникають відносини між позичальником, що бажають залучити кредит для покупки нерухомості, і банком, який такий кредит йому надає. Як гарантію повернення позики виступає застава об’єкта нерухомості. Отримавши заставну, банк має право залишити її в своєму розпорядженні.

Але банки не прагнуть зберігати заставні у себе. Оскільки іпотечний кредит носить довгостроковий характер, що обчислюється іноді одним або більше десятиліттями, кредитна організація не має можливості так довго чекати повернення позики. Щоб заповнити витрачені на видачу кредиту кошти, банк або продає заставні іпотечному агенту, або самостійно виробляє емісію іпотечних паперів, виконання за якими гарантовано заставними на об’єкти нерухомості. І в тому, і в іншому випадку кредитна організація заповнює власні кошти і отримує можливість знову виконувати свою пряму діяльність по оформленню та видачі іпотечних кредитів.

Виходить, що емісія іпотечних паперів на відміну від випуску їх класичних аналогів, емітованих на початку процесу, виникає на його завершальному етапі. Саме ця особливість випуску забезпечених іпотекою паперів і є відстроченої емісією.

ПОДІЛИТИСЯ: