Відрахування на соціальну сферу

Відрахування на соціальну сферу – це витрати уряду, муніципалітетів і господарюючих суб’єктів на утримання невиробничої інфраструктури.

Бюджетні відрахування на соціальну сферу

Відрахування держави і муніципалітетів на соціальну сферу відображаються в бюджетах відповідних рівнях. Соціальна сфера в масштабах держави являє собою сукупність галузей народного господарства, підприємств та установ, що забезпечують добробут і належний рівень життя населення.

Соціальна сфера включає:

 • охорону здоров’я;
 • соціальне забезпечення;
 • спорт, культуру, освіту;
 • громадське харчування;
 • комунальне обслуговування;
 • громадський транспорт;
 • зв’язок.

Відрахування держави і муніципалітетів на соціальну сферу відображаються в бюджетах відповідних рівнів. Розмір витрат затверджується окремо на кожний календарний рік. Він залежить від обсягу прогнозованих доходів.

Розподіл виділених на фінансування даної сфери засобів між різними статтями витрат державного бюджету визначаються:

довго- і середньостроковими комплексними програмами соціального розвитку;
урядовими планами щодо реалізації послань Президента України.

Відрахування господарюючих суб’єктів на соціальну сферу

Відрахування господарюючих суб’єктів на соціальну сферу. В радянський період великі підприємства і установи мали розвинену соціальну інфраструктуру. Багато з них містили власні:

 • гуртожитки;
 • поліклініки та профілакторії;
 • відомчі дитячі садки;
 • клуби;
 • спорткомплекси і подібне.

Основною складовою відрахувань господарюючих суб’єктів на соціальну сферу сьогодні є витрати на соціальне страхування.

 Їх платниками виступають суб’єкти, що проводять виплату зарплати та інших винагород громадянам. це:

 • наймачі – фізичні особи;
 • ІП;
 • установи;
 • практикуючі в приватному порядку адвокати та нотаріуси.

Для порівняння, обов’язок зі сплати ПДФО роботодавець несе як податковий агент. При цьому безпосереднім платником податків визнається співробітник.

Об’єктом оподаткування є:

 • нарахування співробітникові – зарплата, премії, відпускні;
 • винагороди за угодами про надання послуг або виконанні робіт;
 • авторська винагорода та ін.

Тарифи внесків в прив’язці до контролюючих їх сплату позабюджетних фондів обумовлені статтями податкового кодексу:

 • Пенсійний фонд;
 • Фонд соціального страхування.

Сума виплат обчислюється як похідне тарифу, помноженого на базу оподаткування.

ПОДІЛИТИСЯ: