Відмова від права придбання

Відмова від права придбання – процедура переуступки права на покупку цінних паперів третій особі при пільговому (додатковому) випуску для існуючої групи акціонерів. Сторона, яка на базі повідомлення про розподіл активів (цінних паперів) може стати покупцем акцій, повинна оформити бланка відмови. Останній додається до повідомлення про процес розподілу. На бланку прописується сторона, на користь якої і проводиться переуступка права покупки.

Відмова від права придбання – процедура відмови від паю (для пайового трасту). Процес здійснюється за допомогою заповнення відмовного бланка (на зворотному боці сертифіката пайової участі) і його відправки на адресу керівництва.

Відмова від права придбання: сутність, законодавча база

Питання регулювання щодо прав переважної купівлі та процесу відмови від нього є дуже актуальними. Щоб створити і грамотного використовувати відповідні закони, потрібно виходити з мети надання переважної покупки, а також юридичних особливостей наданих прав.

відмова від переважного права Вказівка ​​переваги на покупку активів дозволяє захистити (захистити) діючих учасників АТ від можливих ризиків, які пов’язані зі зниженням загальної частки, що знаходяться в їх розпорядженні цінних паперів. Таке можливо при випуску нових акцій і їх розподіл серед інших акціонерів.

При зростанні статутного капіталу за допомогою додаткової емісії високий ризик зниження відсотка участі вже чинного акціонера в статутному капіталі структури. Але тут існує ризик зміни обсягу прав, які є у акціонера компанії. Часто підвищення статутного капіталу використовується утримувачем акцій для зниження загальної частки міноритарних акціонерів (учасників з невеликою кількістю акцій на руках). Щоб уникнути дискримінації, закон надає переважне право чинному власникові купити акції при додатковій емісії (тієї ж категорії і виду). При цьому обсяг нової покупки повинен бути пропорційний вже знаходяться на руках цінних паперів.

Переважні права – ті ситуації, коли при рівних умовах перевага отримує певна група осіб, що має особливі ознаки (в даному випадку це група діючих акціонерів). Як наслідок, переважне право має особистий характер і його не можна переуступити 3-го особі.

Законодавчо прописано, що відмова від права придбання (переуступка прав) заборонений. Це актуально для цінних паперів, що продаються акціонерами ЗАТ. Що стосується додаткових випусків акцій та активів, які конвертуються в акції, то тут дана процедура реальна.

Процес поступки є досить складним через складність організації процесу. Наприклад, переважне право може здійснюватися групою осіб, включених до відповідного списку. Останній складається з урахуванням інформації з реєстру власників на момент прийняття рішення про організацію додаткової емісії цінних паперів. При цьому права осіб, які включені в даний список, ніким і нічим не можуть бути скасовані.

Відмова від права придбання: нюанси процедури

Базою для існування права переважного придбання став Цивільний Кодекс України, де в статті все чітко обумовлено. За умовами статті в суспільстві дозволено встановлювати описується право в разі додаткової емісії лише в межах закону про АТ. Так, якщо в статуті прав на пріоритетну покупку не передбачено, то за умовами цивільного кодексу воно і виникнути не можуть. Але в законі про акціонерні товариства є протиріччя. Там вказується, що право пріоритету надається незалежно від його закріплення в статуті. Крім цього, за ЦК України використовувати своє право можуть лише ті власники акцій, на руках у яких голосують цінні папери. У свою чергу, в законі про АТ є згадка, що суб’єкти переважного права – все акціонери (як з правом голосу, так і без нього).

У статуті товариств часто передбачається право пріоритетної покупки, якщо інші власники акцій не скористалися ним. Тримач може відмовитися від права придбання (переуступити права) щодо інших акціонерів або самого суспільства. При цьому підприємство завжди залишає за собою перевагу, крім тих ситуацій, коли громадянами передається право на цінні папери з дарування або в спадщину.

Акціонер для реалізації свого права повинен в певний термін (прописується в статуті) оформити з продавцем угоду про купівлю (продаж) активів. Якщо акції погоджуються купити інші учасники АТ і 3-ї особи, то право пріоритет надається першої категорії. При цьому акціонер не може продати акції стороні, яка не є власником цінних паперів ЗАТ за ціною нижче пропонованої діючим акціонерам. В іншому випадку угода може оскаржуватися в суді. При цьому найчастіше процедура не зводиться до визнання нікчемності проведеної операції

ПОДІЛИТИСЯ: