Відкуп: визначення

Відкуп – особливе право, яке надається державою откупщикам (приватним і юридичним особам), на продаж певної продукції, збору товару і так далі (за умови внесення певної плати). У Росії відкуп скасований в 1863 році.

Відкуп (при ф’ючерсних угодах) – припинення зобов’язання по вже реалізованим раніше ф’ючерсу за допомогою зворотної купівлі.

Відкуп: сутність, зарубіжна практика

Суть відкупу в тому, що держава за фіксовану плату і на конкретних умовах дає права іншій особі стягувати різні види податків. По суті, система відкупів – один з прообразів концесій, тобто варіант угоди між державою і бізнесменом.

Процес відкупу добре відомий в світі – Азії, Європі і в Росії, Україні. Головною сферою застосування відкупу було сільське господарство. Причина появи – низька розвиненість сільського господарства, проблеми з фінансами, слабкі комунікації і так далі. Перший відкуп зафіксований в Стародавньому Ірані (шосте століття до нашої ери), Стародавньому Римі чи Стародавньої Греції. Згадки про відкупах є навіть в Біблії. Так, в Євангелії відкупщики і збирачі римських мит і подавачів називаються митарями.

З 13 століття процедура відкупу стала популярною в цілій групі країн – Голландії, Англії, Франції, Іспанії. Завдяки відкупу багато ділки формували і примножували свій капітал. У деяких країнах відкуп зберігся і в 20-му столітті, лише трохи змінивши свою форму. Наприклад, В Італії він прийняв вид податків, які стягувалися ощадними касами і приватними банками. У Сполучених штатах в кінці 19 – початку 20-го століття були популярні форми відкупів у вигляді податкових недоїмок.

Весь час свого існування відкуп, як процедура, піддавався нападкам, упередженого ставлення і підозрілості. В період Великої революції у Франції право генерального відкупу було скасовано. Надалі суд засудив групу відкупників до смертної кари. Їх звинувачували в загальному змові проти народу Франції, а також допомоги ворогам. Вирок стосовно 31 відкупщика був виконаний. Згодом з’явилися думки про помилкову тієї кари. У 1795 році була створена комісія. Проведене розслідування показало, що відкупщики не тільки нічого не «витягли» з казни держави, а навіть навпаки, збагатили її на 8 млн.

Незважаючи на відсутність колоніального досвіду у країн пострадянського простору ставлення до відкупу і концесій залишилося упередженим і підозрілим. В пам’яті багатьох народів поняття залишилося як спроба подолати економічну кризу. Для багатьох поняття концесії і відкупу пов’язані з масовою приватизацією або продажем Батьківщини.

ПОДІЛИТИСЯ: