Відкрите акціонерне товариство: визначення

Товариство з обмеженою відповідальністю являє собою юридична особа, учасники якого наділені правом продажу належних їм акцій без отримання згоди на це інших акціонерів. Як правило, воно утворюється, коли необхідно залучити досить великі кошти. Серед числа учасників є акціонери, які контролюють діяльність товариства за рахунок володіння певним пакетом акцій (для цього необхідно мати не менше п’ятнадцяти відсотків від загального числа акцій).

Якщо АТ утворюється в порядку приватизації майна, що належить державі або певного муніципалітету, то воно може бути тільки відкритим.

Які ознаки відрізняють ВАТ?

Згідно закону ВАТ має наступні ознаки:

 • Воно може складатися з необмеженої кількості учасників.
 • Акціонери мають право самостійно приймати рішення про здійснення продажу своїх акцій і їх вартості.
 • Поширення акцій проводиться через підписку відкритого або закритого типу. У першому випадку акції можуть придбати будь-які громадяни або підприємства. Причому інформація про подальшої реалізації цінних паперів повинна бути доступною за рахунок її розміщення в пресі. Закрита підписка передбачає, що поширення акцій відбувається тільки між організаціями та фізичними особами, які вже є членами суспільства. У певних випадках, які передбачені статутом ВАТ або ж законодавчими нормами, розміщення акцій може проводитися виключно через відкриту підписку.
 • Певна інформація про його діяльності повинна щорічно оприлюднюватися. Йдеться про фінансовому звіті, балансі, даних про отримані прибутки і збитки.
 • Статутний капітал на момент створення ВАТ не може бути менше тисячократного мінімуму зарплати.

На законодавчому рівні міститься перелік відомостей про діяльність ВАТ, які повинні знаходитися у вільному доступі. Так, товариство зобов’язане забезпечити публікацію такої інформації:

 • число учасників, що входять до складу товариства;
 • свою назву, місцезнаходження згідно з офіційними даними, реальна адреса, номер телефону офіційних осіб;
 • інформацію про ліцензію, якщо законодавчі вимоги передбачають залучення реєстратора для ведення реєстру цінних паперів;
 • якщо законодавчі норми дозволяють вести реєстр окремого підрозділу самого суспільства, то повинна бути оприлюднена інформація про назву та місцезнаходження такого підрозділу, а також дані про його контактні особи та номера їхніх телефонів;
 • про майбутню емісії акцій;
 • про заплановане загальних зборах;
 • відомості про афілійованих учасників, в яких позначаються їх дані, а також кількість і типи акцій, які їм належать.

Зазначена вище інформація підлягає опублікуванню у ЗМІ, яке є як для акціонерів, так і для звичайних громадян.

ПОДІЛИТИСЯ: