Відкрита валютна позиція

Відкрита валютна позиція – ситуація, викликана розбіжністю вимог (активів) або зобов’язань (пасивів), представлених у валюті іншої країни. На практиці валютна позиція може бути двох типів – довгої і короткої. При відкритті long позиції інвестор (банк) чекає зростання курсу базової грошової одиниці, а у випадку з позицією short, навпаки, його зниження.

Відкрита валютна позиція – залишок коштів, виражений в іноземній валюті, і формує пасиви і активи в певних грошових одиницях і з урахуванням зобов’язань (вимог) по незавершених операцій. За підсумками операції є ризики додаткових витрат і прибутку в разі зміни обмінних курсів.

Відкрита валютна позиція: класифікація

При угодах з валютою банківська установа купує один вид валют і реалізує інший. За умови негайної поставки мова йде про вкладення коштів в реалізовані кошти. Якщо ж банк проводить операцію на певний термін, то він бере на себе зобов’язання в іншій грошовій одиниці. Результатом в обох випадках є поява активів і пасивів вигляді різних валют, курс яких не залежить один від одного. Як наслідок, актив в будь-який момент може стати вище пасиву або ж навпаки.

валютна позиція визначення
Співвідношення зобов’язань та вимог банківської установи називається валютною позицією. Остання може бути двох основних видів:

– закритою. У цьому випадку вимоги (активи) по позиції і зобов’язання (пасиви) знаходяться у відповідності, тобто збігаються;

– відкритою. Даний вид валютної позиції можливий у ситуації, коли поточні вимоги і зобов’язання по валютах не збігаються. Підсумком є ​​різниця між згаданими вище активами і пасивами.

Найбільш поширений варіант – відкрита позиція. Вона виникає при розбіжності зобов’язань (вимог). Вона, в свою чергу, може приймати два основних види:

– довгої позиції. При такому розкладі обсяг придбаної валюти більше, ніж реалізованою. Як наслідок, вимоги по придбаної валюти більше зобов’язань по реалізованої валюті;

– короткої позиції. Тут ситуація зворотна. Проданої валюти більше, ніж придбаної. Як наслідок, зобов’язання по реалізованої валюті вище, ніж вимоги за набутою.

Коротка позиція по валюті підлягає компенсації long позицією. Особливо це актуально, якщо терміни виконання, обсяги та валюта позицій збігаються. Даний принцип грає ключову роль і в тому випадку, якщо на момент проведення контрсделки, а саме покупки раніше реалізованої (продажу раніше придбаної) валюти курс буде міняти в несприятливому напрямі. Як результат, банк може або отримати більш низьку суму грошових виплат по контрсделкі (ніж було реалізовано) або ж буде змушений виплатити таку ж суму за більший еквівалент раніше придбаної продукції.

Завдання банку – постійне спостереження за зміною позиції, установка лімітів для банків-партнерів, оцінка потенційного ризику і ймовірного результату при негайному покритті існуючих валютних курсів. Мета ускладнюється ще й тим, що до складу валютної позиції входить ряд термінових і готівки операцій, що здійснюються за різними курсовими цінами.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Національне багатство