Відкрита економіка: визначення

Відкрита економіка – це економіка, що володіє стійкими економічними зв’язками з суб’єктами світового господарства і власної спеціалізацією на світового ринку. Відкритій економіці не властива монополізація у зовнішній торгівлі – вона вимагає використання різноманітних видів спільного підприємництва і має на увазі, що внутрішній ринок залишиться доступним для припливу іноземного капіталу і трудових ресурсів.

Протилежністю відкритій економіці є автаркія – режим, при якому країна не має поняття, що відбувається за її межами, і випускає неконкурентоспроможну продукцію.

Які ознаки має відкрита економіка?

Відкрита економіка має цілу низку ознак, в числі яких такі:

 • Цілісність. Відкрита економіка – єдиний комплекс, інтегрований у світове господарство.
 • Виробники орієнтуються на світові технічні та наукові тенденції.
 • Ринкові ціни на ключові товари можна порівняти з цінами в інших країнах.
 • Країна має зовнішньоекономічну спеціалізацію і ефективно реалізує принцип порівняльних переваг.
 • Країна веде експортну діяльність.
 • Економіка характеризується позитивним інвестиційним кліматом, завдяки якому здатна залучати капітал економічною доцільністю.
 • Економіка визнає міжнародні угоди пріоритетними зобов’язаннями.

Види відкритої економіки

Ступінь економічної відкритості країн може бути різною, тому прийнято класифікувати відкриту економіку на велику і малу. Великий відкритою економікою вважається економіка, що має достатні масштаби для того, щоб відсоткова ставка формувалася під впливом внутрішніх факторів. Велика економіка здатна впливати на процентну ставку світового ринку, чим і відрізняється від малої, яка нехай і має вихід на світовий ринок, але можливості чинити на нього впливу не має.

Факторами, які впливають на відкритість економіки, є наступні:

 • Рівень економічного розвитку держави, індикатором якого вважається ВНП.
 • Характер внутрішнього ринку. Якщо внутрішній ринок ємний, це сприяє встановленню економічного співробітництва з іншими державами.
 • Забезпеченість ресурсами. Ключову роль відіграють сировина і сільськогосподарські ресурси.
 • Рівень розвиненості структури ВНП – чим вище диференціація структури, тим більш продуктивним може бути міжнародне співробітництво.

Існує шкала, що дає можливість виміряти ступінь відкритості економіки. Світовими лідерами вважаються розвинені країни, такі як Великобританія, Гонконг, Швейцарія – їх рейтинг коливається в діапазоні від 7 до 8 балів. Росія вважається країною з недостатньо відкритою економікою – її рейтинг становить всього 3.5.

Відкрита економіка: в чому позитивні і негативні сторони?

До плюсів відкритої економіки прийнято відносити:

 • Поширення і набуття досвіду через співпрацю із зарубіжними фахівцями.
 • Підвищення конкуренції між внутрішніми виробниками, а також між вітчизняними товарами і імпортом.
 • Підвищення і поглиблення спеціалізації виробництва.
 • Можливість раціонально і ефективно використовувати ресурси.

При всіх плюсах є і негативні сторони:

 • Втрата технологічної самостійності.
 • Зростання фінансової залежності від інших країн, а також від світового ринку.
 • Занепад внутрішнього виробництва і зростання числа банкрутств вітчизняних виробників.
 • Спотворення структури внутрішньої економіки і втрата її елементів.
ПОДІЛИТИСЯ: