Відкрита довга валютна позиція

Валютною позицією банку називається сукупність залишків виражених в іноземних валютах засобів, що належать фінансовій установі і формують його пасиви і активи. Залишки коштів в іноземних валютах формують ймовірність отримання додаткових витрат і доходів фінансової установи через курсових коливань. Відкритої валютна позиція називається, якщо суми вимог і зобов’язань кількісно не рівні, величина позиції обчислюється як різниця між величинами активів і пасивів. Для скорочення застосовується абревіатура ОВП. Про довгої відкритої валютної позиції говорять, якщо кількість придбаної валюти перевищує кількість проданої, тобто вимоги превалюють над зобов’язаннями.

Які угоди впливають на розмір довгої відкритої валютної позиції?

Довга відкрита валютна позіціяК числу операцій, які впливають на величину довгою ОВП банку, відносять:

  • Процентні доходи в іноземних валютах.
  • Нарахування операційних витрат і витрат на покупку власних коштів в іноземних валютах.
  • Конверсійні операції різних видів: з негайною поставкою або на термін. Сюди ж відносяться конверсійні операції з готівкою.
  • Будь-які термінові операції, які формують зобов’язання або вимоги в іноземній валюті.
  • Вид і форма термінової операції при цьому не мають особливого значення – такими терміновими операціями можуть бути угоди своп, розрахункові ф’ючерси, форвардні угоди. Опціонні контракти також впливають на величину довгою ОВП банку за винятком опціонів, що характеризуються нульовою премією.
  • Безвідкличні гарантії, номіновані в іноземній валюті.

Як Центробанк регулює довгі валютні позиції банків?

Щоб уникнути ризику отримання банківськими установами спекулятивного доходу з валютної позиції Центробанк встановлює ряд нормативів:

За будь-якої з валют відкрита позиція не може перевищувати планку в 15% від сукупної суми власних коштів банку.

Сукупна сума довгої відкритої позиції не може перевищувати 30% від власних коштів.

Всі валютні позиції відображаються комерційними банками на кінець дня, щоб ЦБ мав можливість контролювати їх. Подібний контроль дозволяє уникнути різких коливань курсу національної валюти. На кінець дня також обов’язково вважаються наступні показники:

Сукупна балансова позиція (Чиста балансова позиція мінус чиста позиція спот).

Загальна позабалансова позиція (сума чистої балансової позиції, чистого операційного позиції, чистої позиції щодо гарантій).

Балансуюча позиція, виражена у гривнях.

З урахуванням лімітів ЦБ банки, що мають філії, встановлюють субліміти для дочірніх організацій. Про спосіб розподілу сублімітів головна організація зобов’язана повідомити ЦБ не пізніше, ніж через день після їх встановлення.

ПОДІЛИТИСЯ: