Відкликання ліцензії

Ліцензійне виробництво – один з видів адміністративних проваджень. Отже, йому властиві ті ж ознаки, що і іншим адміністративним виробництвам. Поряд з цим ліцензійне виробництво має ряд особливостей, які суттєво відрізняють його від інших виробництв. Аналіз існуючої з даної теми літератури свідчить про недостатню розробленість питання, в більшості публікацій звернення до характеристики стадій взагалі відсутня. Тому є досить актуальним дослідження процедури ліцензування, адже від її реалізації залежить діяльність кожного ліцензіата. Метою цієї статті є дослідження процедури отримання та відкликання ліцензії шляхом аналізу Закону «Про ліцензування підприємницької діяльності» для визнання доцільності більш детального правового регулювання в сфері ліцензування.

Ліцензійним виробництвом можна визнати процедуру здійснення ліцензування, тобто процедуру видачі, переоформлення, анулювання та контролю за дотриманням ліцензійних правил. Отже, виходячи з визначення наданого законом, при проведенні ліцензування можливо такий поділ ліцензійного виробництва на стадії:

1) порушення ліцензійного виробництва;
2) розгляд і прийняття рішення про видачу ліцензії;
3) видача та переоформлення дублікатів ліцензій (входить в факультативної стадії, оскільки є винятково технічним дією органу ліцензування);
4) ліцензійний контроль і нагляд;
5) відкликання ліцензії.

Ліцензування: отримання, перереєстрація, відгук

Звернення суб’єкта господарювання до органу ліцензування для отримання ліцензії, яке супроводжується поданням відповідних документів, є необхідною дією для початку адміністративного процесу. З моменту подачі суб’єктом господарювання заяви про бажання отримати ліцензію починається відлік процесуальних термінів. Розгляд справи про видачу ліцензії є другою дією ліцензійного виробництва. Розгляд справи про видачу ліцензії починається після подання всіх необхідних документів.

У разі перереєстрації ліцензії в зв’язку з необхідністю зміни даних пов’язаних з провадженням ліцензіатом підприємницької діяльності, якщо ця зміна пов’язана з бажаннями розширити цю діяльність, ліцензія переоформляється за правилами видачі ліцензії. При переоформленні ліцензії орган ліцензування стару ліцензію визнає недійсною, з занесенням поправок до реєстру. Ліцензія, що не переоформлена в установлений правилами час, є недійсною і відгукується.

Підстави для відкликання ліцензії

Ліцензійний контроль як стадія ліцензійного виробництва є діяльністю спеціально уповноваженого органу у справах ліцензування та органів ліцензування щодо здійснення перевірки діяльності ліцензіатів, виконання позапланового та планового контролю. Планові перевірки повинні здійснюватися не більше 1-го разу в рік. Позаплановий контроль повинен проводитися через надходження в письмовому вигляді інформації про порушення ліцензіатом ліцензійних правил або з перевіркою виконання вказівок про відсутність порушень.

Підстави для відкликання ліцензііВо час проведення перевірки ліцензіат повинен забезпечити для цього всі умови і надати всі необхідні матеріали, необхідні для проведення перевірки. Інформація підтверджується актом перевірки, який складається в 2-х примірниках. Чи не пізніше десятиденного строку з часу складання такого акта орган ліцензування зобов’язаний надати відповідь про відкликання ліцензії або скласти припис про відсутність порушень. Крім контролювання виконання ліцензіатами ліцензійних правил, які проводять органи ліцензування, передбачається здійснення та нагляду з боку держави, але вже за дотриманням безпосередньо органами ліцензування закону. Державний контроль проводить уповноважений орган, яким за рішенням Президента визнається Держкомітет з питань підприємництва, накази якого є обов’язковими для всіх органів влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, а також підприємців. Відкликання ліцензії відноситься до останньої стадії ліцензійного виробництва. Відкликанням ліцензії вважається накладення органом ліцензування вето на вчинення даного виду діяльності. В Законі наведені такі підстави для відкликання ліцензії:

  • Винесення рішення про відкликання суб’єкта державної реєстрації;
  • Прохання ліцензіата про відкликання ліцензії;
  • Кончина особи – суб’єкта підприємницької діяльності;
  • Неодноразове порушення ліцензіатом правил ліцензування;
  • Виявлення неправдиву інформації наданої підприємцем для видачі йому ліцензії;
  • Виявлення випадку передачі ліцензії іншій людині або іншій організації, коли ті здійснювали підприємницьку діяльність;
  • Невиконання указів про усунення порушень за правилами ліцензування;
  • Виявлення факту неподання повідомлення про зміни інформації, наявної в документах, які подавалися разом із заявою на видачу ліцензії;
  • Відмова ліцензіата в здійсненні проведення перевірки уповноваженим органом ліцензування;
  • Неможливість ліцензіата створити умови виконання ліцензійних правил, які встановлені для цього виду підприємницької діяльності.

Глибокий аналіз Законів про ліцензування свідчить про те, що наведений список вважається цілком вичерпним, тобто не допускаються позбавлення ліцензії за фактами, не зазначених вище. Відзначимо, що відкликання може бути проведений як в результаті правомірних дій або подій (смерть підприємця ліцензіата, прохання ліцензіата про відкликання ліцензії), так і згодом порушення ліцензіатом правил закону.

Орган ліцензування приймати рішення про відкликання ліцензії може десять днів з часу виявлення підстав для її відкликання, ліцензіату видається (надсилається) повідомлення із зазначенням причин відкликання ліцензії на протязі 3-х днів з часу його прийняття. Це, зокрема, стосується випадків відкликання на підставі Закону про ліцензування. Відзначимо, що в ряді обставин орган ліцензування питання про відкликання ліцензії зобов’язаний розглядати разом з ліцензіатом за яким виноситься рішення. Такий порядок дозволяє уникнути випадків необґрунтованого відкликання ліцензій, а більшість з наведених вище підстав відкликання ліцензії мають «некримінальний» характер, тобто не пов’язані з обманом для отримання ліцензії.

Коли рішення про відкликання ліцензії прийнято, воно починає діяти через десять днів. Запис про час та номер прийняття рішення заноситься до реєстру не пізніше одного дня після введення рішення про відкликання ліцензії. Слід зазначити, що підприємство в окремих випадках може отримати іншу ліцензію на певний вид підприємницької діяльності тільки через один рік після рішення про відкликання попередньої ліцензії.

Якщо ліцензіат не згоден з рішенням про відкликання ліцензії, то він може звернутися в експертно-апеляційної комісії або безпосередньо до господарського суду зі скаргою на винесення рішення про відкликання ліцензії. У ліцензіата є десять днів, щоб написати скаргу в експертно-апеляційну комісію, для призупинення дії рішення про відкликання ліцензії до прийняття вищого рішення цим органом. Відкликання ліцензії також може бути оскаржений в суді. Предметом судового спору, в разі подачі позову, має бути саме рішення про відкликання ліцензії, а не акти за якими воно було винесено.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.