Види показників економіки

Всі показники економіки можна умовно розділити на групи, які характеризують їх за основними параметрами:

1. За масштабом оцінки:

– світові показники економіки. Такі параметри характеризують глобальні процеси на світовому рівні – рівень бідності, обсяги природних ресурсів, рівень зайнятості і так далі;
– державні показники економіки. Завдання таких параметрів – розкрити сутність розвитку якогось окремо взятої країни. Наприклад, ВВП, ВНП, національний доход та інші;
– по групі держав. Такі показники характеризують якісь об’єднання, наприклад, країни Європейського Союзу. Що стосується параметрів, то вони такі ж, як і для державних показників;
– галузеві показники економіки. Їх особливість – відображення стану якихось окремих сфер діяльності (промисловості, сільського господарства і так далі);
– локальні показники економіки дають інформацію, що стосується конкретного підприємства або групи різних організацій.

2. За змістом можна виділити такі економічні показники:

– відносні (в числовому відображенні). Завдання такого показника – відобразити відхилення між двома параметрами (доходом і збитком), представленими в абсолютному вигляді;
– відносні (у відсотковому відображенні) – висловлюють відхилення доходів і збитків, але тільки в процентному співвідношенні. Відносні показники економіки в процентах допомагають оцінити, наскільки змінилося значення в порівнянні з минулим показником;
– абсолютні. Їх особливість – точне числове відображення обсягу різних активів (в тому числі і грошей).

На практиці найбільшу популярність мають відносні показники, адже з їх допомогою можна побачити реальні зміни економіки, її динаміку. Після оцінки основних показників можна робити прогноз на найближче майбутнє.

3. По виду:

– прості показники економіки – це результуюча величина, отримана після проведення певних розрахункових операцій. Особливість таких даних – наявність похибки, яка в деяких випадках може досягати вельми великих величин;
– агреговані показники економіки. Такі параметри мають більш складну структури і обчислюються шляхом застосування складних формул. Але в підсумку результат може мати ще більшу погрішність, ніж в попередньому випадку. Для розрахунків, як правило, використовується кілька простих показників. Наприклад, споживчий кошик – це явний приклад агрегованого показника.

Якщо порівнювати агреговані і прості показники, то перевагу краще віддавати першим. Їх перевага – більш зрозумілий економічний сенс. При цьому обидва показники краще розглядати не в статичному, а в динамічному режимі.

ПОДІЛИТИСЯ: