Види короткострокової заборгованості

1) Заборгованість короткострокова кредиторська – грошові кошти, які йдуть на оплату кредиторам за придбані товари, отримані послуги. В балансової звітності така заборгованість – це одна сума, складена з окремо розрахованих сальдо.

2) Вексель до оплати – це безумовне зобов’язання сплатити чітко позначену суму коштів в майбутньому, в певний час. Таке зобов’язання оформляється в письмовому вигляді. Причинами видачі векселя можуть бути: отримання кредитів у банку, видача векселів в забезпечення короткострокової заборгованості або придбання активів.

3) Заборгованість кредитна і заборгованість за позиками на короткий термін є непокритою на кінець підзвітного періоду грошовою сумою позичених коштів, які необхідно було погасити згідно з договорами не пізніше закінчення 12 місяців, наступних за звітною датою.

4) Відсоткова заборгованість – нарахована сума відсотків, наприклад, за цінними паперами, кредитними позиками на короткі терміни. На момент складання балансу компанії такі відсотки були нараховані, але не були виплачені.

5) Дивідендна заборгованість – це борг за дивідендами, що підлягає оплаті власникам акцій. Такі дивіденди – це розподіл прибутку. У момент складання балансового звіту такі оголошені дивіденди не що інше, як короткострокова заборгованість підприємства, яка ще не була виплачена.

6) Заборгованість із зарплати – заробітна плата, яка не виплачена працівникам підприємства, але належна їм на дату виходу балансової звітності. Тобто, терміни видачі зарплати ще не наступили на момент складання балансової документації.

7) Інша заборгованість короткострокова – це певні суми, які необхідно сплатити за товари або за послуги, не пов’язані з діяльністю компанії безпосередньо. Виходячи зі стандартів IAS, в таку заборгованість повинна входити заборгованість із соцстрахування і забезпечення, а також зі страхування майна підприємств.

8) Отримані авансові платежі – утворюються при отриманні оплати під постачання матеріальних ресурсів або під виконання будь-яких робіт. Такі аванси – це зобов’язання повернення отриманого активу, зобов’язання надання конкретно визначеної послуги або обіцянку виконання інших контрактних зобов’язань (в основному, на протязі періоду, що настає за звітним).

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Резервний транш