Види конкуренції

Існують різні види конкуренції. Класифікація відбувається за різними ознаками (наприклад, масштаб розвитку або його характер і т.д.).

Залежно від масштабів розвитку конкуренція буває:

 • індивідуальна (на ринку присутні один учасник, метою якого є залучення максимального прибутку шляхом вибору найкращих умов купівлі-продажу товару / послуги);
 • місцева (виникає, коли власники товарів / послуг намагаються поділити ринкову нішу);
 • галузева (підприємства, конкуруючі в одній галузі виробництва, намагаються залучити максимальну кількість потенційних споживачів з метою отримати найбільший прибуток);
 • міжгалузева (організації, що конкурують у різних галузях виробництва, намагаються завоювати найбільший сегмент потенційних споживачів з метою максимізувати прибуток);
 • національна (виникає на території однієї держави між вітчизняними виробниками товарів і послуг);
 • глобальна (виникає на світовому ринку між підприємствами, госп. об’єднаннями та державами різних країн).

Залежно від характеру розвитку конкуренція буває:

 • вільна – виникає при відсутності обмежує діяльність виробників держ. регулювання;
 • регульована – виникає в рамках держрегулювання;
 • цінова – виникає в умовах «демпінгу» – штучного заниження цін на товари і послуги;
 • нецінова – виникає за допомогою поліпшення якості виробництва та продукції, що виробляється, системи менеджменту на підприємстві і т.д.

У діяльності будь-якої фірми, яка має намір зайняти лідируючі позиції і закріпитися на ринку, присутні наступні напрямки:

 • по-перше, це ринкова конкуренція з метою отримання кращих постачальників і кращого сировини за прийнятною ціною;
 • по-друге, це боротьба на ринку в області збутової політики;
 • по-третє, це боротьба серед потенційних покупців на ринку.

Залежно від дотримання правил рівноваги на ринку конкуренція буває:

 • досконала конкуренція – базується на дотриманні правил рівноваги на ринку: можливість вибирати «кому продавати і в кого купувати», можливість слідувати вільну торгівлю без обмежень, однорідність вироблених товарів і послуг і наявність досить актуальної інформації про продукцію;
 • недосконала конкуренція – грунтується на нехтуванні передумовами «конкурентного рівноваги» і характеризується неповною самостійністю виробничих підприємств, диференціацією виробленої продукції (по різних галузях економіки) і контролем за сегментами ринку.

Залежно від попиту, пропозиції та їх співвідношення конкуренція буває:

 • чиста – характеризується великою кількістю продавців і покупців, зовсім не впливають на ринкові ціни, взаємозамінний продукцією (великою кількістю товарів-замінників) і відсутністю сили ринку;
 • олігополістична – відноситься до недосконалої конкуренції і характеризується малим числом конкурентів, великою силою ринку, схожістю вироблених товарів / послуг і при цьому присутній одночасна обмеженість їх кількості;
 • монополістична – відноситься до недосконалої конкуренції і характеризується великим числом конкурентів, врівноваженістю конкурентних сил, диференційованістю (відмітними якостями) товарів / послуг – їх ціною, якістю, асортиментом, силою торгової марки і т.д.

Слід враховувати, що на ринку, в принципі, не може існувати в досконалої конкуренції. У деяких областях ринкова конкуренція може бути ускладнена в зв’язку з наступними факторами:

 • постійні витрати в деяких галузях такі високі, що заощадити на виробництві (наприклад, за допомогою зменшення витрат з одночасним збільшенням виробництва) можливо тільки за умови, коли виробник працює у великому масштабі і займає пристойну частку на ринку;
 • активи, вкладені в основні засоби виробництва – такі активи не можуть бути переорієнтовані на інші виробництва й інший тип продукції, що виробляється;
 • надмірні (навіть надлишкові) виробничі потужності для максимального задоволення потреб на товари / послуги.

Перераховані вище фактори є передумовами для утворення монополій.

Монополію в залежності від представленої ситуації можна інтерпретувати як:

 • а) суб’єкт господарської діяльності, який має істотні переваги перед конкурентами;
 • б) стан ринку, де лідируючу позицію (значну частку ринку) займає один виробник;
 • в) тип відносин в економіці, при якому у суб’єктів ринку з’являється можливість «нав’язувати» свою думку іншим учасником ринку.

Види монополій:

Природна монополія (стійка монополія) – галузь, в якій валові витрати на виробництво товарів і послуг нижче, коли всю продукцію виробляє виключно один товаровиробник, або це галузь, де залишилася всього одна фірма внаслідок конкуренції. А решта підприємства не є ніяких серйозних загроз для фірми-монополії.

Штучна – створюється з певною метою, всі об’єкти відносин економіки виявляються в руках однієї людини / підприємства.

Новаторська – виникає внаслідок подання будь-якою компанією на ринок «новаторського», унікального товару, який конкуруючим компаніям досить складно повторити.

Залежно від розподілу капіталу конкуренція буває:

Внутрішньогалузева конкуренція – це конкуренція на ринку між підприємствами однієї галузі з метою співпраці з кращими постачальниками, закупівлі сировини за найкращою ціною і менш витратного виробництва, а також збутова політика. Кінцева мета внутрішньогалузевої конкуренції – отримання прибутку і надприбутку.

Міжгалузева конкуренція – це конкуренція на ринку серед підприємств різних галузей за отримання можливості найбільш вигідного вкладення капіталу і його розподілу. Кінцева мета міжгалузевої конкуренції – максимізація прибутку і раціональне її перерозподіл.

Залежно від потреби, закладеної в основі самого товару або послуги, конкуренція буває:

Горизонтальна конкуренція – це різновид внутрішньогалузевої конкуренції; виникає між підприємствами, що виробляють однаковий товар.

Вертикальна конкуренція – виникає серед фірм-виробників різних товарів, які потенційний споживач може вибрати для задоволення однієї і тієї ж потреби.

Залежно від співвідношення пропозиції і попиту на певний товар / послугу конкуренція буває:

 • конкуренція продавців (досить висока конкуренція в наші дні) – виникає серед підприємств, які виробляють певну продукцію з метою завоювати більший сегмент споживачів і максимізувати прибуток;
 • конкуренція покупців – виникає серед потенційних покупців, які прагнуть придбати певний товар / послугу за вигіднішою ціною.

При зміні ступеня конкуренції продавців обернено пропорційно змінюється і ступінь конкуренції покупців. Ці ступеня утворюють період рівноваги попиту та пропозиції. Внаслідок збільшення даного періоду ціна буде визначатися в більшій мірі витратами (витратами) виробництва.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Реальні інвестиції