Види і сутність великих угод

Сьогодні виділяється кілька видів великих угод для кожної з форм юридичної особи:

1. Велика угода для ТОВ. Її особливості:

– купівля або продаж матеріальних цінностей, загальна ціна яких більше 25% всього майна підприємства. Вартість майна ТОВ визначається на підставі інформації з бухгалтерської звітності за останні 6-12 місяців.

– завжди пов’язана з відчуженням або купівлею майна компанії;

– порядок проведення таких угод може обумовлюватися спільнотою. Його можна доповнювати або змінювати при необхідності;

– такі операції можуть бути прямими або ж являти собою ланцюжок пов’язаних між собою угод.

2. Велика угода для АТ. Її особливості:

– одна або кілька операцій на ринку, пов’язаних з купівлею або реалізацією майна (проводиться прямо або побічно). Загальний обсяг угоди повинен бути більше 25% загальної балансової величини активів підприємства. До таких операцій також відноситься порука, застава, кредитування та інші;

– для розрахунку показника береться балансова вартість на останню дату звітного періоду;

– до великим угодам можна віднести операції, які пов’язані зі звичайною діяльністю компанії – розміщенням звичайних акцій або інших активів, конвертованих в такий тип акцій;

– статут АТ може встановлювати й інші випадки, коли угода буде ставитися до категорії великих.

3. Велика угода для підприємств унітарного типу. Її особливості:

– операції, які пов’язані з прямої або непрямої покупкою (реалізацією) майна на суму від 10% величини статутного фонду. При цьому величина угоди повинна становити від 50 тисяч мінімально встановлених окладів;

– вартість майна визначається на підставі бухгалтерської звітності (у разі відчуження);

– вартість майна визначається на підставі розміру ціни продавця (при здійсненні покупки).

4. Велика угода компаній муніципального та державного підпорядкування. особливості:

– це операції на ринку, пов’язані з купівлею-продажем майна (розпорядженням грошовими активами), а також передачею матеріальних цінностей в користування, якщо загальна вартість об’єкта угоди більше 10% від загального обсягу активів державної (муніципальної компанії);

– інформація про активи компанії береться з бухгалтерської звітності за останню дату в разі, якщо статут компанії не передбачає більш низький розмір угоди.

Як уже згадувалося, до великих операцій не належать операції, що здійснюються в період звичайної діяльності компанії. До таких можна віднести угоди:

– які пов’язані з продажем готових товарів;
– мають зв’язок з покупкою матеріалів або сировинної продукції, необхідної для ведення діяльності компанії;
– по отриманню позик для поточної оплати операцій.

ПОДІЛИТИСЯ: