Управління ліквідністю банку

Ліквідність банківської установи тісно взаємодіє з ліквідністю балансу. Для високої ліквідності балансу від банку потрібно постійно утримувати досить-необхідний рівень коштів на відповідних рахунках, готівкових грошових ресурсів в касі, високоліквідних активів.

Основні елементи ліквідності банку:

  • аналіз стану довгострокової, поточної і миттєвої ліквідності;
  • прогнозування короткострокової ліквідності;
  • потреба банку в ліквідних активах;
  • розрахунок надлишку / дефіциту ліквідності банку;
  • визначення стану ліквідності операцій з іноземної валюти;
  • оцінка граничного значення коефіцієнта ліквідності по кожній валюті.

Існує 3 нормативу ліквідності контролю за станом банку. (Миттєва, поточна і довгострокова ліквідність). Такі нормативи розраховуються співвідношенням між активами і пасивами з урахуванням всіх термінів, сум і видів активів.

Норматив миттєвої ліквідності (Н2) обмежує ризик втрати банком ліквідності протягом одного операційного дня і розраховує мінімальну суму високоліквідних активів банку в співвідношенні до суми пасиву по відповідним рахунках.

Формула нормативу (Н2):

Ла.м – високоліквідні активи (фінансові), які перетворюються в грошові кошти банку в перебігу одного операційного дня.

Ов.м – зобов’язання (пасиви балансу), які можуть бути пред’явлені кредитором для негайного їх погашення протягом операційного дня.

Розрахунок Ла.м і Ов.м здійснюється відповідно до встановленого указом Банку України. Мінімальне значення нормативу Н2 має становити в розмірі 15%.

Норматив поточної ліквідності банку (НЗ) регулює ризик втрати банком ліквідності протягом з обчислень нормативу 30 днів (одного календарного місяця) і розраховує мінімальну суму ліквідних активів банку в співвідношенні до суми пасиву банку за рахунком до запитання його на термін до 30 календарних днів.

Формула нормативу (Н3):

Ла.т – ліквідні активи, які перетворюються в грошові кошти банку протягом 30 календарних днів.
Ов.т – зобов’язання (пасиви балансу), які можуть бути пред’явлені кредитором для негайного їх погашення протягом 30 календарних днів.

Розрахунок Ла.т і Ов.т здійснюється відповідно до встановленого указом Банку України. Мінімальне значення нормативу Н2 має становити в розмірі 50%.

Норматив довгострокової ліквідності (Н4) контролює ризик втрати банком ліквідності протягом з розрахунку нормативу понад 365 днів і розраховує мінімальну суму ліквідних активів банку в співвідношенні до суми пасиву банку за рахунком до запитання його на термін пропорційний понад 365 днів.

Формула нормативу (Н4):

  • КРД – вимога на термін, що залишився погашення понад 365 календарних днів;
  • К – загальний капітал банку;
  • ОД – зобов’язання (пасиви балансу) банку по депозитах і кредитах перевищують 365 днів. Визначаються самої банківської організацією на підставі первинної документації.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Лістинг акції