У складі необоротних засобів передбачаються

 • – капітальні вкладення на докорінне удосконалення територій (осушувальні, зрошувальні та інші меліораційні роботи);
 • – капітальні інвестиції в оплачені предмети основних засобів; аграрні площі, предмети природокористування (вода, родовища і інші природні резерви).

Щоб об’єкт став основним засобом, потрібно, щоб він відповідав чотирьом умовам:

 • об’єкт, розрахований з метою застосування у виготовленні продукту, при виконанні робіт, або наданні послуг, з метою виконання адміністративних потреб установи або з метою надання організацією за оплату у тимчасове володіння і користування, або у тимчасове користування;
 • об’єкт, розрахований з метою застосування протягом довгого часу, тобто часу, тривалістю більше 12 місяців, або звичайного операційного циклу, в разі, якщо він вище 12 місяців;
 • організація ніяк не має на увазі подальшу спекуляцію даного предмета;
 • об’єкт здатний давати організації фінансові вигоди (заробіток) в перспективі.

Основні засоби поділяються на:

 • – виробничі;
 • – невиробничі.

Виробничі основні ресурси беруть участь в ході виробництва продукту, або пропозиції послуг (верстати, автомобілі, обладнання);

Невиробничі основні ресурси не беруть участі в ході формування продукції (квартирні споруди, дитячі садки, клуби, стадіони, поліклініки).

Проблема збільшення продуктивності застосування основних засобів і виробничих потужностей підприємств захоплює основне положення в період її переходу до ринкових взаємовідносинам.

Від укладення цієї проблеми знаходиться в залежності:

 • місце компанії в індустріальному виробництві;
 • фінансове становище компанії;
 • конкурентоспроможність в ринку.

Коефіцієнт зносу – демонструє рівень зношеності основних засобів.

Визначається як позиція суми нарахованої амортизації до початкової вартості основних засобів.

Основні ресурси відображаються в бухгалтерському балансі за рівнем залишкової ціни (початкова ціна мінус накопичена амортизація). Вельми важливо усвідомлювати технологію нарахування амортизації.

З метою оцінки зносу основних засобів допускається вживати показник зносу.

Незавершене будівництво.

Витрати відображаються на балансі в замітці незавершеного будівництва, якщо організація створює якийсь предмет особисто, або за допомогою підрядного установи.

Огляд ведеться на підставі:

 • – бухгалтерського балансу;
 • – доповнень;
 • – пояснювальної записки.

Незавершене будівництво належить до необоротних активів компанії. Воно з’являється в той час, якщо компанія займається будівництвом чого-небудь за допомогою найму постачальників, або ж власними силами.

Вартість неповного будівництва закладається в статтях бухгалтерського балансу і містить в собі:

 • – вартість обладнання і пристосувань для монтажу на об’єктах споруди, в такому випадку присутні витрати, які були понесені при будівництві;
 • – аванси, що сплачуються підрядним установам, виконуючим роботи;
 • – витрати в розвиток головного об’єкта і геологорозвідувальні роботи.

До не завершеній будівництва можуть мати відношення:

 • – споруди та будівлі, які купуються з метою їх подальшого перетворення під інші функції;
 • – проектні роботи;
 • – витрати в наукові дослідження, пов’язані з будівництвом передбачаються аж до тих періодів, поки не буде завершено будівництво споруди.

Після завершення будівельних робіт, вся накопичена собівартість передається на нові статті балансу в основні засоби, це встановлюється згодом підписання дій про прийняття об’єкта будівництва.

Прибуткові інвестиції в матеріальні цінності.

До прибутковим вкладенням в матеріальні цінності зараховують:

 • – власність з метою передачі в лізинг;
 • – майно, що надається в прокат;
 • – інші інвестиції в матеріальні ресурси.

Довгострокові економічні інвестиції.

До довгостроковим економічним вкладенням належать:

 • – вкладення фірми в акції та інші цінні документи, в період більше 12 місяців;
 • – забезпечення позик іншим підприємствам.

Такі вкладення беруться до обліку за рівнем початкової ціни, з урахуванням всіх витрат на отримання.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
фактори ціноутворення