Світовий ринок

Світовий ринок (на англ. Global market) – це система обміну послугами і товарами на міжнародному рівні. Він складається з національних ринків окремих держав, які пов’язані між собою відносинами торгово-економічного характеру.

У структурі світового ринку виділяють:

різноманітні види товарних ринків (наприклад, існують ринки нафти, зброї, продуктів харчування, машинобудівної продукції, дорогоцінних металів і ін.)

 • фінансові ринки;
 • ринок праці;
 • ринок ресурсів;
 • ринок інформації;
 • ринок послуг.

Суб’єкти світового ринку:

 • міжнародні організації економічного характеру;
 • суб’єкти господарювання окремих держав;
 • міжнаціональні компанії;
 • зовнішньоекономічні організації окремих країн;
 • транснаціональні компанії.

Форми здійснення економічних відносин на світовому ринку:

 • міграція робочої сили;
 • зовнішня торгівля;
 • переміщення інвестицій і капіталів;
 • валютно-кредитні відносини;
 • участь в роботі економічних організацій всесвітнього масштабу;
 • обмін в області техніки і науки на міжнародному рівні.

Особливості світового ринку

Світовий ринок характеризується такими відмітними сторонами:

 • сформувався і активно розвивався на базі внутрішніх ринків;
 • проявляється в переміщенні благ матеріального характеру і послуг між державами;
 • характеризується попитом / пропозицією, наявністю конкуренції, інституціональною структурою, відсутністю чітких часових і просторових меж, величезними масштабами, універсальністю, глобалізацією, використанням провідних іноземних грошей в якості валюти угод.

Функції світового ринку:

 • інтегрує національні господарства в міжнародну економіку;
 • виконує сануючих функцію (відсіває ту продукцію, яка не в змозі забезпечити при конкурентних цінах міжнародний стандарт якості);
 • інформує продавців / покупців в області відповідності якості сировини і вже готового продукту міжнародним стандартом.

Функціонування світового ринку регламентується спеціальними міжнародними товарними договірними угодами.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Песо