Світові ціни

Світові ціни (на англ. Word market prices) – це грошовий вираз вартості певного товару, який реалізується на міжнародному ринку. Дані ціни знаходять своє застосування у визначенні цін контрактів міжнародного рівня, за якими оформлюються більшість великих торгових угод у світовому масштабі.

Світові ціни: основні характеристики

Дані ціни встановлюються в валюті, яка є вільно конвертованою.

На рівень світових цін впливають такі фактори, як:

  • форми розрахунків;
  • способи розрахунків;
  • валюта платежу;
  • характер поставки;
  • умови поставки.

Світові ціни на конкретну продукцію констатуються в результаті визначення співвідношення попиту / пропозиції на міжнародному ринку.

Для отримання даних про світові ціни імпортери та експортери використовують:

Міжнародні котирування торгових майданчиків – ціни бірж міжнародного рівня, які поширюються на сировинну продукцію. Вони є цінами фактичних угод і на 100% відображають ринкову кон’юнктуру.

Довідкові (оптові) ціни – офіційна вартість певного товару продавців / постачальників. Виділяють довідкові оптові ціни експортерів і імпортерів. Довідкові ціни останніх формуються на умовах CIP або CIF, використовуються для готових товарів. Довідкові оптові ціни для експортерів (характерні в основному для сировини) створюються на умовах FOB.

Ціни каталогів і прейскурантів – дані ціни розробляються виробниками виключно на товари масового виготовлення базисних видів. Ці ціни є цінами продавців.

Ціни аукціонів міжнародного рівня – поширюються на дорогоцінні метали, продукцію рибальства, сільського господарства, твори мистецтва. Дані ціни на відміну від цін торгових майданчиків встановлюються виключно тільки на готівковий товар. Стартова ціна продукції визначається вартістю її реалізації, підприємницькими здібностями продавця, частотою проведення аукціону.

Світові цениСведенія про перерахованих вище цінах міститися в щорічниках, бюлетенях торгових майданчиків, галузевих журналах, довідниках таких, як:

  • International Financial Statistics (щомісячник МВФ);
  • Monthly Commodity Price Bulletin (щомісячник ЮНКТАД);
  • інші видання.
ПОДІЛИТИСЯ: