Сутність облігацій: коротко

Облігація накладає на емітента наступні зобов’язання:

– повернути гроші (еквівалентну частина майна) покупцеві облігації в строк, обумовлений при укладанні угоди (прописується на звороті боргового паперу);

– виплачувати кошти у вигляді купона (відсотка) від ціни боргового паперу (еквівалентної частини майна).

Облігації та акції – різні за своєю суттю цінні папери. Власники облігацій несуть функцію кредиторів, власники акцій – власники частини компанії з відповідними правами.

Після оплати боргового паперу тримач одержує сертифікат облігації – головний документ, що підтверджує право на своєчасне повернення коштів.

Випуск облігацій – сумарний обсяг усіх випущених боргових паперів, які можна продавати різним інвесторам. Кожна угода закріплюється спеціальною угодою. Складений документ визначає привілеї та права сторін, термін погашення і обмеження, розміри купонів і терміни їх виплат.

ПОДІЛИТИСЯ: