Сутність міжнародної валютної системи

Міжнародні економічні відносини (світова торгівля, науково-технічне співробітництво, міграція капіталу) призводять до появи грошових вимог і зобов’язань між суб’єктами різних країн.

Валютні відносини – це відносини в економіці, при яких використовуються національні грошові одиниці в розрахунках між країнами. Міжнародні економічні відносини впливають на валютні відносини, так як вони знаходяться в їх прямій залежності. Але є і зворотний зв’язок – валютна система потрібна для того щоб регулювати валютні відносини.

Таким чином, валютна система – це сукупність різних форм організації валютних відносин певних країн.

Види валютних систем:

  • Національна (частина грошової системи певної країни, в залежності від розвитку і зовнішньоекономічних зв’язків)
  • Основні елементи – національна валюта, національні органи, відповідальні за валютне регулювання, режим національного курсу валюти, регулювання конвертованості національної валюти, режим ринків золота і валюти певної країни.
  • Функції: формування зовнішньоекономічного потенціалу країни, досягнення балансу функціонування національного господарства, використання валютних ресурсів.
  • Світова (міжнародна) – організація валютних відносин на рівні світу, яка закріплена багатьма угодами між країнами, і повинна регулюватися фінансово-кредитними та валютними інституціями.
  • Регіональна – система валютних відносин країн певній території, яка повинна бути закріплена в міжнародних угодах, і на її основі можуть створюватися валютно-фінансові інститути.
...
ПОДІЛИТИСЯ: