Сучасна світова економіка: її характерні риси

Світова економіка – це загальна кількість національних господарств, які взаємопов’язані між собою, і які беруть участь в міжнародному поділі праці.

Світова міжнародна економіка – це сукупність економічних відносин на міжнародному рівні, які забезпечують зв’язок між усіма національними господарствами.

Основними елементами міжнародної економіки є:

  • Послуги транспорту,
  • фінансові відносини;
  • розподіл трудових і матеріальних ресурсів.

1) Цілісність.

Всі складові елементи системи економічно взаємодіють між собою на досить стійкому рівні. Тільки в цьому випадку фінансова система може розвиватися і здійснювати саморегуляцію здійснюваних операцій.

2) Ієрархічність.

Між країнами існує певний розподіл в залежності від досягнутого рівня соціально-економічного розвитку. Країни з розвиненою економікою мають найбільший вплив на систему світової економіки, займають лідируючі позиції на світових ринках.

3) Саморегуляція і адаптація.

Цей принцип грунтується на ринковому механізмі попиту і пропозиції. Також необхідно і міждержавне, і державне регулювання даних відносин. Розвиток світової економіки призвело до того, що значно посилилася взаємозв’язок і взаємодопомога національних господарств один від одного. Цей фактор проявляється в глобалізації світогосподарських відносин.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Метод Грейнера