Структура сучасних банків

Організаційна структура сучасних банків залежить від форми власності. Найпоширеніша форма власності – це акціонерне товариство. У цьому випадку капітал банку формується за рахунок продажу власних акцій. Рідше зустрічаються кооперативні або пайові банки – це невеликі банки, з капіталом, сформованим після продажу паїв. Також існують приватні банки, капітал яких належить одній особі і державні комерційні банки, з капіталом, що належить державі.

Організаційна структура банку визначається його Статутом. У ньому міститися положення про органи управління банком та їх повноваження. Управління акціонерним комерційним банком здійснює збори акціонерів.

Збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік і на ньому присутні всі акціонери банку, при цьому право голосу на зборах мають лише власники звичайних акцій. Одна акція відповідає одному голосу. Виняток становлять тільки кумулятивні голосування при виборі ради директорів і правління банку.

Рішення на зборах акціонерів приймаються більшістю голосів, а в компетенцію цього органу входять такі питання:

  • Внесення змін до Статуту банку;
  • Розподіл прибутку банку;
  • Вибір органів управління;
  • Формування бюджету;
  • Створення та ліквідація філій;

Наглядова рада (рада директорів) є органом управління, який контролює діяльність банківської установи. Кількість членів наглядової ради залежить від кількості акціонерів. У разі якщо акціонерів понад 50 відсотків, то до складу наглядової ради має входити не менше 5 осіб, якщо акціонерів понад 1000, наглядову раду повинен складатися мінімум з 7 чоловік, коли число власників акцій перевищує 10 000, в раді директорів має бути не менше 9 осіб.

Виконавчим керівним органом банку є Правління банку, яке виконує рішення зборів акціонерів і наглядової ради. Залежно від Статуту, склад правління обирається на раді акціонерів або на раді директорів. Кандидатура голови правління банку і його заступників обов’язково повинна пройти узгодження в Центробанку.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Методи екстраполяції