Структура капіталу

Регулярні капітальні вкладення необхідні для забезпечення будь-якої фінансової діяльності кожного підприємства. Адже грошових вкладень вимагає і розширення або удосконалення виробництва і його процесів, для залучення нових технологій, модернізації вже існуючих, а також для того, щоб зайняти свою нішу в нових сферах ринку. Для всієї цієї діяльності потрібні постійні грошові вливання і інвестиції. Саме тому при здійсненні економічного і фінансового управління компанією необхідно приділяти окрему увагу не тільки контролю за рухом коштів і забезпечення їх найкращого використання, а й на ретельний перегляд і вдосконалення всієї структури витрат, необхідних для забезпечення припливу нових фінансових ресурсів, а також вдосконалення та оптимізації всієї структури капіталу підприємства.

У свою чергу, вибір тих джерел, за рахунок яких буде проводитися фінансування виробництва і діяльність підприємства, багато в чому залежить від окремих факторів. Таких як:

  • галузь, в якій функціонує організація;
  • масштаби її діяльності та спектр вмісту виробництва;
  • певні технології загального процесу виробництва, особливо тієї продукції (робіт, послуг), яка є продуктом діяльності організації;
  • окремі особливості регулювання на державному рівні, в тому числі і оподаткування;
  • відносини, які збудовані з банківською структурою;
  • ділова репутація організації та багато інших чинників.

Структура капіталу компанії задає особливості управління не тільки фінансовою діяльністю підприємства, але також на її підставі проводиться операційна та інвестиційна діяльність фірми з багатьма її аспектами та особливостями. Також весь результат діяльності підприємства буде сильно залежати від того, наскільки грамотно продумана і побудована структура капіталу. Вона ж робить певний вплив на рентабельність окремих компонентів капіталу, на його ліквідність і фінансову стійкість, а також надає певний вплив на процес розвитку підприємства і на співвідношення його доходу і можливих ризиків.

Таким чином, структура капіталу – це структура і окреме взаємовідношення джерел коштів. Тобто в спрощеному варіанті – відношення власного і позикового капіталів.

ПОДІЛИТИСЯ: