Складові частини національної економіки

Регулювання національної економіки неможливо без виділення її основних складових частин.

1) Об’єкт науки. Об’єктом національної економіки називається система країни, що включає всі рівні.

2) Предмет науки – все соціально-економічні методи відтворення, які проявляються в тенденції зростання обсягів, темпів і напрямків розвитку.

3) Методологічний інструментарій науки. Характеризує теоретичні та практичні підходи до аналізу поточного стану, чинників, проблем,, тенденцій, перспектив розвитку економіки і розробляє на цій базі прийоми, методи і засоби створення і реалізації макроекономічних рішень, які відповідають інтересам держави і його населення.

4) Суб’єкт науки – всі органи управління національної господарської системою країни, її елементів і регіонів, які реалізують ті функції і завдання, які стоять перед національним господарством.

Передумови формування та функціонування національного господарства

Для того, щоб розвиток національної економіки було успішним, необхідно дотримуватися умов можливості, необхідності і достатності. А, отже, необхідна наявність трьох передумов національної економіки в країні: економічної, політичної і організаційної. Економічна передумова характеризується тими умовами господарювання, в яких країна ефективно розвивається і функціонує.

Економічними основами національного господарювання є: законодавча база, яка регулює відносини власності, процеси стабільного розподілу, накопичення і споживання, а також правові форми економіки.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Договір доручення