Системи і особливості картельного права

Сьогодні можна виділити дві основні системи картельної права:

1. Американська система. Вона закріплена на законодавчому рівні в Німеччині, Сполучених Штатах Америки та ряді інших країн. Суть картельного права – в юридичному заборона будь-якої монополістичної практики (за невеликим винятком). Отже, майже всі горизонтальні і вертикальні домовленості між компаніями визнаються поза законом, незалежно від їх дії і загального ефекту на економіку країни.

Європейська система. Таке картельне право працює в Японії, більшості країн Європейського Союзу та ряді інших держав планети. Особливість в тому, що монополістична діяльність компаній і висновок різних угод (горизонтальних, вертикальних) не заборонено. Головне, щоб вони не порушували прописані в законі умови.

По суті, в Європейській системі картельної права мова йде про виключення негативних проявів таких угод, а не про їх заборону в цілому. Завдання держави в цьому випадку – уважне спостереження за діяльністю компаній і виключення будь-яких зловживань щодо можливості укладення картельних угод з боку найбільших компаній.

З моменту організації Європейського співтовариства завдання підтримки конкуренції на високому рівні була першорядної .. Керівництву різних країн довелося докласти чимало зусиль, щоб сформувати чітке і злагоджена взаємодія картельної права і суб’єктів підприємницької діяльності. При цьому в основу лягла концепція, яка проголошувала свободу дій підприємств за умови їх перебування в певних межах.

Сьогодні загальна політика ЄС зводиться до запобігання будь-якого суперництва між різними суб’єктами ринку за кращі умови в сфері виробництва і отримання більшого прибутку. Система відрегульована таким чином, щоб скорегувати підприємницьку практику і утримувати картельні угоди в потрібному для держави форматі. При цьому картельне право і антимонопольна політика зачіпають цілий ряд важливих моментів – угоди про франчайзинг, угоди про патенти, договору про особливі права, ліцензійні угоди і так далі.

Загальні цілі політики більшості країн в області картельної права наступні:

  • 1. Усунути загрози, які несуть небезпеку для вільного ринку.
  • 2. Підвищити якість виробництва і оптимізувати процес розподілу продукції від споживача до виробників.
  • 3. Забезпечити економічний і технічний прогрес.
  • 4. Прискорити і оптимізувати зростання економіки країни.
  • 5. Зробити послуги, товари і бізнес в цілому конкурентоспроможними.

Для вирішення цих та ряду інших завдань було сформовано антимонопольне право ЄС, створені свої правила конкуренції на ринку. Всі вони спрямовані на попередження різних дій щодо зловживання своїм становищем на ринку великими компаніями, попередженням «шкідливих» для економіки картельних угод, запобіганням зловживань в бізнесі, контроль економічної концентрації.

Як згадувалося вище, картельне право в ЄС і США контролює діяльність картелів і забороняє більшість з них. Зокрема, за статутом ЄС під заборону потрапляють всі картельні угоди між компаніями, а також узгоджені дії, які перешкоджають веденню торгівлі між державами-членами, і підсумком дії яких може стати «перекіс» у конкуренції.

При цьому існують картельні угоди, які не підпадають під зазначене вище правило. Зокрема, заборона не стосується:

  • – картелів, які діють виключно на національний ринок або беруть участь в угодах з третіми сторонами. Робота таких суб’єктів, як правило, регулюється національними правилами;
  • – картелів, загальна частка ринку яких не більше 5% від загального виробництва. При цьому товарообіг кожної компанії, яка бере участь в картельній угоді, повинен бути не більше 50 мільйонів ЕКЮ;
  • – картельних утворень, які ведуть свою діяльність в напрямку освоєння ринку. Йдеться про угоди, які ставлять завданням висновок будь-якої нової продукції на ринок;
  • – картелів «кризового характеру», які змушені об’єднуватися через зниження обсягу потужностей. Робота таких картелів дозволена з боку комісії ЄС;
  • – картелів, за роботу яких не несуть відповідальність безпосередньо споживачі товарів. Сюди ж відносяться об’єднання, які приносять певну користь народному господарству.

 

...
ПОДІЛИТИСЯ: