Шведська модель економіки

Прогресивний зростання економіки в поєднанні з комплексом масових реформ і соціально-стабільним суспільством ще в шістдесятих роках привернув увагу всього світу до шведської моделі економіки і розвитку держави.

Економічна тактика Швеції в першочерговому порядку направлена ​​на втілення двох базових цілей:

  • Створення умов для зайнятості всього населення.
  • Вирівнювання риси доходів.

Шведської моделі властива політична і економічна стабільність, високий рівень життєзабезпечення громадян і прогресивний зростання. Такі підсумки стали можливі після впровадження на державному рівні наступних принципів:

У країні реально діє висока корпоративна і політична культура, яка дозволяє вирішувати навіть найгостріші розбіжності в межах закону, спираючись на переговори і систему взаємних поступок.

Конкурентоспроможність промисловості, яка одночасно взаємодіє з науковими, приватними і державними інститутами. Великі і малі сегменти економіки тісно контактують, підтримують постійний зв’язок і зацікавлені у взаємному процвітанні.
Вагома підтримка уряду в сфері розвитку інноваційних технологій, спрямованих на оптимізацію економічних процесів.

Збільшення значимості людського фактора – розвиненого і інноваційного працівника, який здатний працювати, застосовуючи не тільки свої знання, але творчий потенціал.

На основі цих принципів формується шведський тип суспільства, якому притаманні економічна ефективність, високі стандарти у виробництві, екології та рівню життя окремо взятого громадянина.

У Швеції державні органи серйозно впливають на всі найважливіші галузі економічного життя суспільства:

  • Контролюються не тільки доходи населення, а й рівень використання капіталу.
  • Через антимонопольний механізм держава здатна впливати на що сформувався рівень цін.
  • У шведській моделі держава є найбільшим роботодавцем, який забезпечує зайнятість понад третину всіх трудящих.

Постійно змінюється динаміка ринку зажадає від шведської моделі нових методів для збереження основних пріоритетів уряду (високої зайнятості та розвинене-рівного економічного суспільства). У поточних умовах специфічні характеристики шведської системи доводять свою продуктивну економічну прогресивність.

ПОДІЛИТИСЯ: