Що являє собою товар на міжнародному ринку?

Товар є результатом формування споживчого попиту та сукупної пропозиції. Так само одночасно він є предметом зусиль фірм – виробників різних країн і визначальним умов функціонування всієї світової економічної системи.

Як вже було сказано вище, готівкові на міжнародному ринку товари можна поділити на торгуються і не торгуються. Під першою категорією маються на увазі ті товари, які передбачають пересування між країнами. Чи не торгуються – це ті товари, які вживаються в межах окремо взятої країни, були проведені спеціально для вітчизняного споживчого кола і не перевозяться між країнами, не опадають на міжнародний ринок.

Закономірно, що між двома зазначеними категоріями існують відмінності, серед яких цінова політика. Ціни на товари, які є торгуються, встановлюються відповідно до тенденцій світового ринку. Вітчизняні виробники, випускаючи партії торгованих товарів, підлаштовуються під міжнародні стандарти. Чи не торгуються товари виробляються відповідно до державних стандартів. Цінова політика їх регулювання відповідна. Важливо підтримувати баланс попиту на обидві категорії товарів. Надмірно важливим фактором є попит на НЕ торгуються товари, так як реалізувати їх на ринку куди важче.

Що собою являють фактори виробництва на міжнародному ринку?

Факторами виробництва на міжнародному рівні є умови, які визначають тенденції подальшого розвитку міжнародної економіки. Залежно від різних критеріїв ці фактори можна класифікувати на кілька груп.

Основними факторами є праця, розвиток наукових і інформаційних технологій, наявність в розпорядженні виробників достатньої кількості природних ресурсів, основними з яких є земля, різні корисні копалини, що використовуються в якості сировини для виготовлення всього спектру товарів, і, звичайно ж, капітал. Капітал за своєю суттю є досить великим поняттям, і розуміти його можна по-різному. В одному розумінні цього слова ми маємо на увазі фінансові ресурси, спрямовані на інвестування. Це традиційне уявлення про капіталі. Але так само як капітал можна розцінювати і наявність певних матеріальних, моральних, інтелектуальних ресурсів. Саме, виходячи з них, і відбувається алгоритм побудова функціонування великих компаній, які, як відомо, і задають темп на всьому світовому ринку.

Кожен окремо взятий фактор має свою певну цінову вартість і може бути розглянутим як у вузькому, так і в широкому розумінні. Від них і залежить розвиток міжнародної економіки.

ПОДІЛИТИСЯ: