Санкціонований капітал

Санкціонований капітал (authorized capital) – акціонерний капітал, який може бути притягнутий адміністративною радою АТ шляхом випуску акцій (враховується номінальна вартість цінних паперів). Також цей термін використовується для позначення максимальної суми грошових коштів, яка видається акціонерам протягом деякого періоду часу. Як правило, сума не вичерпується, що дає компанії-емітенту можливість уникнути фінансових труднощів після виплати дивідендів. Метою існування санкціонованого капіталу є контроль за розподілом коштів, щоб бізнес залишався стійким, здатним гарантувати довгострокові вигоди акціонерам і продовжувати надавати послуги населенню або реалізовувати продукцію.

Санкціонований капітал: регулювання

Положення, що визначають структуру санкціонованого капіталу, фігурують в конституційних документах, що регулюють діяльність підприємства. Часто специфічні положення закріплюються в Статуті організації. Суми повинні відображатися в Статуті в тій валюті, яка є національною в країні, де організація веде діяльність.

Санкціонований і номінальний капітал

Санкціонований капітал може називатися також номінальним капіталом. Номінальний капітал визначає граничну суму грошових коштів, які залучаються за рахунок реалізації цінних паперів. Положення, що визначають розмір номінального капіталу організації, повинні відповідати критеріям, встановленим державними органами, що здійснюють нагляд за інвестиційною діяльністю в державі.

Важливо розуміти: санкціонований капітал – це максимум грошей, які можуть бути залучені; компанія не зобов’язана реалізовувати цей максимум – їй буває досить певної частки. Якщо керівник застосує науковий підхід до випуску акцій і не стане залучати суму коштів, більшу, ніж необхідно організації, це позбавить фірму від численних ризиків, перш за все, від ризику ворожого поглинання. Якщо суми, вирученої з первісної емісії, виявиться недостатньо, компанія зможе випустити додаткові цінні папери аж до межі санкціонованого капіталу. Такий захід в інтересах емітента, тому що контрольована емісія додаткових акцій допоможе зміцнити ринкову вартість всіх цінних паперів фірми.

...
ПОДІЛИТИСЯ: