Розрахунок і тонкощі аналізу коефіцієнта готівки

Коефіцієнт готівки – один з фінансових показників, який завжди застосовується при аналізі ліквідності підприємства. Розрахунок параметра проводиться з урахуванням сумарних фінансових активів компанії (cash assets), засобів, які виступають в ролі еквівалента готівки (cash equivalent assets), а також боргів в поточний момент часу (current liabilities).

Коефіцієнт готівки часто називається коефіцієнтом абсолютної ліквідності або коефіцієнтом грошової ліквідності. У зарубіжній термінології він може носити назви Liquidity Ratio і Cash Ratio.

За допомогою коефіцієнта готівки підприємство може проаналізувати здатність швидко покривати поточні борги (а також їх частку) шляхом застосування самих ліквідних коштів (в тому числі і наявних у розпорядженні вільних активів).

При розрахунку коефіцієнта готівки в облік береться загальна сума готівкових коштів і майна, що є їх еквівалентом. До даної категорії можна віднести депозити (для банків), цінні папери (наприклад, ліквідні акції великих компаній) та інші інструменти, які при великій терміновості можна перетворити в паперові гроші.

Під готівкою розуміється загальна сукупність засобів, які є в касі організації, і можуть бути використані на покриття поточних боргів. При цьому активи повинні бути сформовані з готівкових коштів з урахуванням різниці надходжень і витрат підприємства.

В останні роки серед комерційних структур можна помітити тенденцію, яка відображатиме зниження коефіцієнта готівки. Як наслідок, потреба компанії в готівці поступово знижується.

Так, за допомогою коефіцієнта готівки (Cash Ratio) можна оцінити тільки ті активи, які мають максимальну ліквідність.

До основних характеристик коефіцієнта готівки можна віднести:

  • 1. Застосування при розрахунку поточної і термінової ліквідності підприємства.
  • 2. Використання в тих випадках, коли формується кредитна характеристика організації.
  • 3. Виключення з розрахунків таких параметрів, як дебіторські борги і запаси товарно-матеріального характеру. Завдяки цьому, коефіцієнт готівки можна назвати «чистим». Він показує, в якому обсязі компанія здатна виконувати свої зобов’язання без факту реалізації товарно-матеріальних запасів і без урахування оформлення дебіторської допомоги.
  • 4. Відображення здатності підприємства оперативно справлятися з поточними короткостроковими боргами. Коефіцієнт готівки реально показує, чи є в розпорядженні організації гроші на покриття вимог клієнтів при виникненні форс-мажорних ситуацій. Ось чому цей параметр береться до уваги постачальниками товарів в разі надання короткострокових позик. Що стосується довгострокових інвесторів, то для них цей показник менш важливий.
ПОДІЛИТИСЯ: