Ринкова структура економіки

Під ринковою структурою розуміється сукупність якостей різних галузей, їх організації, в наслідок якої визначається спосіб встановлення ціни і обсягів продукції, що випускається, і характер взаємодії підприємств в цій галузі.

Типи ринкових структур:

  • Досконала конкуренція.
  • Монополістична конкуренція.
  • Однорідна олігополія.
  • Неоднорідна олігополія.
  • Монополія.

Структура може бути визначена при різноманітності деяких факторів, основними з яких є:

1. Ефект масштабу. Якщо фірма може отримати прибуток від масштабу виробництва, то цей фактор посприяє концентрації виробництва в певній галузі і як результат зменшення кількості підприємців.

2. Вертикальна інтеграція. Так само концентрація виробництва може бути досягнута при вирішенні фірмою зменшити виробничі витрати.

3. Політика держави. Регулювання концентрації виробництва буде досягатися за рахунок податкової і тарифної політики держави, і за допомогою впливу на рівень попиту з виконанням антимонопольних заходів.

Під ринковою владою розуміється можливість виробника або покупця впливати на ціни на ринку. Джерелами такої влади зазвичай виступають:

  • Еластичний ринковий попит.
  • Взаємозамінність товару.
  • Характер взаємодії фірм.
  • Відсоток, який займає фірма в реченні по галузі.

Національна економіка

Національна економіка – це система сфер і областей національного господарства певної країни. Її основою буде суспільне відтворення.

Особливостями такої економіки буде наявність системи взаємопов’язаних показників, до яких відносяться:

Валовий національний продукт (ВНП) – сукупна ринкова вартість усіх благ, які вироблені в галузях національної економіки, вітчизняними підприємствами.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – сукупна ринкова вартість усіх благ, які вироблені в економіці країни, на території держави.

Чистий національний продукт (ЧНП) – це сукупна вартість продукції і послуг після заміни обладнання, яке списали, або ж валовий національний продукт скоригований на суму амортизаційних відрахувань.

Національний дохід (НД) – сума всіх надходжень від постачальників ресурсів, які є основою створення національного продукту.

Особистий дохід (ОД) – це сума всіх фінансових надходжень, призначена для особистого споживання населенням. Щоб розрахувати особистий дохід потрібно національний дохід збільшити на суму трансфертних платежів і зменшити на суму податку на прибуток корпорацій, нерозподілений прибуток корпорацій, внески на соціальне страхування.

Наявний доход (НД) – це доходи, які населення витрачає як захоче. При розрахунку це визначається зменшенням особистого доходу на обсяг податків, які відраховуються до бюджету населенням.

Національне багатство (НБ) – являє сукупність матеріальних цінностей, які створені і накопичені на території держави.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Речове право