Реорганізація юридичної особи

Реорганізація юридичної особи – припинення юридичної особи, яке тягне за собою виникнення відносин правонаступництва юридичних осіб, в результаті якого відбувається одночасне створення одного, або декількох нових, і / або припинення одного, або декількох колишніх юридичних осіб. Здійснюється у формі злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення.

Реорганізація може бути як добровільною, так і примусовою.

У першому випадку власники або засновники організацій самостійно приймають рішення, керуючись своїми мотивами.

У разі ж вимушеної або примусової реорганізації піти на такий захід змушують норми чинного законодавства.

злиття організацій

У разі злиття утворюється абсолютно нову юридичну особу – правонаступник реорганізованих фірм, а ті організації, які беруть участь у злитті, припиняють свою діяльність з правонаступництвом, так як передають всі свої права і обов’язки нової організації.

При злитті юридичних осіб права та обов’язки кожного з них переходять до знову виник юридичній особі згідно з передавальним актом.

При злитті припиняють існування підлягають злиттю юридичні особи.

При злитті можлива зміна організаційно-правової форми компанії.

приєднання організації

Приєднання – це форма реорганізації, коли одна чи декілька юридичних осіб приєднуються до іншого. При цьому нової юридичної особи не утворюється.

При приєднанні припиняють існування приєднуються юридичні особи.

Компанія, до якої приєднуються, на додаток до своїх прав і обов’язків набуває обов’язки приєднується особи (осіб).

Форму “приєднання” можуть вибрати тільки компанії, що мають однакову організаційно-правову форму.

поділ організації

При поділі замість однієї юридичної особи утворюється кілька нових юридичних осіб.

Реорганізоване особа припиняє свою діяльність, а всі його права і обов’язки розподіляються між новоствореними організаціями.

виділення організації

При виділенні замість однієї організації утворюється одна або кілька нових організацій.

Реорганізована організація не припиняє свою діяльність, а передає частину своїх прав і зобов’язань, що виділився з неї підприємствам.

перетворення організації

При перетворенні відбувається зміна організаційно-правової форми організації.

В результаті перетворення стара організація свою діяльність припиняє, а замість неї створюється тільки одна нова організація, до якої переходять всі права і обов’язки реорганізованої організації.

Порядок дій при реорганізації

Реорганізація розпочинається з прийняття загальними зборами учасників (акціонерів) рішення про її проведення.

Далі протягом трьох робочих днів з дня прийняття згаданого рішення необхідно повідомити:

податковий орган за місцем знаходження організації. Отримавши інформацію про реорганізацію, податкові органи мають право призначити виїзну податкову перевірку, причому незалежно від того, коли була проведена попередня виїзна перевірка. Перевірка торкнеться періоду не більше ніж 3 календарні роки, що передують року реорганізації. Доплачувати до бюджету податки за результатами перевірки будуть наступники, створені в результаті реорганізації. Виняток становлять виділилися організації – до них борги попередника по податках не переходять;

позабюджетні фонди. Повідомлення можна подати в довільній формі. До повідомлення можна додати копію рішення про реорганізацію, щоб у фондів не виникало будь-яких питань;

кредиторів. Про реорганізацію повідомляються всі кредитори. При реорганізації засновники (учасники) юридичної особи або орган, що прийняли рішення про реорганізацію юридичної особи, зобов’язані письмово повідомити про це кредиторів реорганізованих юридичної особи, а ті, в свою чергу, має право вимагати припинення або дострокового виконання зобов’язання, боржником за яким є це юридична особа , і відшкодування збитків.

Також реорганізованих компанія після внесення в ЕГРЮЛ запису про початок процедури реорганізації двічі, з періодичністю один раз на місяць, публікує в Віснику державної реєстрації повідомлення про реорганізацію.

Державна реєстрація реорганізованих організацій

Організація вважається реорганізованої з моменту державної реєстрації речових новопосталих юридичних осіб, за винятком випадків реорганізації у формі приєднання.

У разі реорганізації юридичної особи у формі приєднання до нього іншої юридичної особи перше з них вважається реорганізованим з моменту внесення до державного реєстру юридичних осіб запису про припинення діяльності приєднаного підприємства.

З дня, коли до Єдиного державного реєстру внесено зазначені записи, реорганізація вважається завершеною.

ПОДІЛИТИСЯ: