Реквіція: визначення

Під реквіцією мається на увазі вилучення у власника його майна, здійснене в позасудовому порядку. Підставою для її проведення є рішення органів влади, прийняте в інтересах громадської безпеки. Ухвалення подібного рішення, як правило, обумовлено такими надзвичайними подіями, як стихійні лиха, аварії, епідемії і т. д.

Реквіція не відноситься до санкцій, які застосовуються до власника внаслідок вчинення ним протиправних дій. Вона носить оплатний характер, тобто власнику майна компенсується його вартість.

Особливості реквіції

Необхідною умовою застосування реквіції виступає наявність надзвичайних обставин, перелік яких встановлюється цивільним законодавством. Саме для їх усунення або для мінімізації негативних наслідків проводиться вилучення майна. При цьому розмір компенсації визначається в односторонньому порядку, на підставі рішення органу влади, який справив реквіцію. Якщо власник майна вважає, що ця сума не покриває його шкоди, то він може відновити свої права через судові інстанції. Причому в суді можна оскаржити не саму реквіцію, а тільки розмір виплаченої компенсації.

Ще однією відмінною рисою реквіціі є закріплене в законі право власника вимагати назад своє майно. Але тільки після того, як зникнуть підстави, що послужили причиною для проведення вилучення. Необхідно відзначити, що на практиці такі випадки майже не зустрічаються. Оскільки закон передбачає саму можливість повернення майна, але не містить ніяких вказівок щодо порядку проведення цієї процедури. Тому в більшості випадків власнику майна просто компенсується його вартість.

Як проводиться реквіція?

Процедура реквіціі виглядає наступним чином:

  • Уповноважений орган при настанні надзвичайних обставин приймає рішення про вилучення майна, яке доводиться до відома власника. Документально воно оформляється у вигляді акта про реквіції.
  • Власник майна зобов’язаний негайно після отримання акта передати майно державі, яке стає його новим власником.
  • Колишній власник отримує компенсацію в розмірі, призначеному органом влади. Якщо ця сума буде меншою за ринкову, то він має право пред’явити позов про твір доплати.
ПОДІЛИТИСЯ: