Регулювання діяльності банків

Для забезпечення своєї регуляторної діяльності національний банк може використовувати методи регулювання адміністративного та індикативного характеру.

Перші припускають:

  • реєстрацію банків з включенням їх до державного реєстру і видачу ліцензій на певні види їх діяльності;
  • формулювання вимог, обмежень і рекомендацій щодо виконання своїх функцій банківськими установами;
  • використання адміністративних чи фінансових санкцій при виявленні порушень;
  • здійснення контролю над діяльністю банківських установ.

При використанні методів індикативної регуляції національний банк:

  • визначає обов’язкові нормативи економіки і показники обов’язкових банківських резервів;
  • забезпечує компенсацію ризиків, що виникли внаслідок активних фінансових операцій, шляхом встановлення розмірів відрахувань банків у свої резерви;
  • формулює процентну політику, умови рефінансування банків, здійснення ними кореспондентських відносин;
  • управляє резервами золотовалютних запасів, в певних випадках проводячи валютні інтервенції. Проводить операції з цінними паперами на міжнародних ринках капіталу.

В умовах розвиненої системи банків з великою кількістю банківських установ виникають ризики при зберіганні коштів клієнтів на рахунках банків. Втрати таких коштів безпосередньо впливають на стабільність банківської системи і нанесення збитку вкладникам і інвесторам банків. Для попередження цих негативних явищ організовується система нагляду за банками.

Така діяльність поширюється на всі зареєстровані в країні банки, включаючи іноземні, їх підрозділи, а також різні фізичні (громадяни) та юридичні (підприємства) особи, які підпадають під вплив відповідного законодавства.

Здійснюючи контроль над комерційними банками, нацбанк має право вимагати від них в особі їх керівників усунення порушень законів про банки, безумовного виконання відповідних нормативних актів.

Несвоєчасне реагування на порушення призводить до негативних наслідків. Під загрозу може бути поставлена ​​збереження довірених банкам коштів, порушення правил ведення банківської діяльності.

В особливих випадках національний банк може встановити спеціальний режим контролю діяльності банку, призначити туди свого повноважного куратора. Такий механізм найчастіше використовується разом з іншими заходами для того, щоб швидше стабілізувати ситуацію.

Національний банк може заборонити банку використання конкретних рахунків і видати припис про проведення розрахунків виключно через чітко визначений рахунок. Національні банки зазвичай мають відпрацьовані процедури щодо застосування заходів реагування до комерційних банків.

ПОДІЛИТИСЯ: