Рахунок ностро: сутність, роль в класифікації

Кореспондентські відносини – домовленості між банківськими структурами, необхідні для виконання основних операцій. Установи, які встановлюються подібні відносини, носять назву банків-кореспондентів. Такі взаємовідносини можна класифікувати по групі основних критеріїв – за видами угод, по географії знаходження, за характером взаємовідносин між структурами, за ступенем добровільності і так далі.

Ностро і лоро

Так, розрахунки між банками можна розділити:

1. За масштабністю:

– міжнародні. До даної категорії можна віднести розрахунки на міжнародному рівні. Обов’язкова присутність на ринках капіталу, на валютних і грошових ринках;

– внутрішні. Розрахунки, які здійснюються в межах однієї держави. Обов’язкова присутність на ринках капіталу, на валютних і грошових ринках.

2. По виду операцій:

– внутрішні міжбанківські операції – надання та отримання позик, купівля і продаж валют, проведення операцій з цінними паперами, передача гарантій;

– обслуговування клієнтів – операційні угоди, які відбуваються між клієнтами з надання ними трастових послуг, надання гарантій, операції з біржовими активами.

3. За характером взаємовідносин – з відкриттям і без відкриття рахунку.

Варто враховувати, що в угодах кореспондентського рахунку завжди передбачені певні форми розрахунків, порядок обміну даними, режим рахунку, права і зобов’язання сторін, особливості відшкодування телеграфних і поштових витрат, санкції в разі порушення договірних відносин і так далі. Тут же обмовляється термін дії угоди і особливості його розірвання.

За фактом укладення договору може бути відкритий один з видів кореспондентських рахунків:

– ностро – поточний рахунок, який відкривається на ім’я розпорядника (банку-респондента) в іншу банківську установу (банку-кореспондента), і відбивається на активах першого;

– лоро – поточний рахунок, який відкривається «кореспондентом» іншому банківській установі ( «респонденту») і відбивається у нього в пасивах;

– гостро – рахунок закордонного банківської установи, який відкритий в банку-резидента у валюті іншої держави або в місцевих грошових одиницях.

ностро і лоро
В одних банках рахунки «ностро» можуть відносити до рахунків «лоро» у банків-кореспондентів і навпаки. Що стосується рахунків «гостро», то, по суті, це рахунки «лоро», які відносяться до іноземним банківським установам (кореспондентам).

Кореспондентський рахунок – одна з різновидів депозиту до запитання. За своєю суттю коррахунок виконує ті ж завдання, що і розрахунковий рахунок компанії і з урахуванням специфіки роботи банку. На рахунках РКЦ, як правило, зберігаються залучені і вільні кошти комерційних структур. При цьому коло угод, які підлягають відображенню, досить широкий. Сюди можна віднести:

– угоди по касовому, кредитно-розрахункового обслуговування клієнтів – стягнення і перерахування коштів, обумовлених купівлею-продажем послуг і товарів, проведення розрахунків по виплаті мит, зборів і податків. Частина угод обумовлена ​​видачею і прийомом готівки від клієнтів;

– угоди по депозитах і міжбанківським позикам, з купівлею і продажем валют, з цінними паперами, по перерахуванню резервних вимог;

– внутрішні операції банківських установ, наприклад, платежі в управлінські витрати, бюджет і позабюджетні фонди.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Незабезпечений борг