Прогнозування рентабельності

Прогнозування рентабельності інвестованого капіталу засноване на розборі співвідношень наведених нижче величин:

 • оборотні ресурси + капітальні вкладення = інвестований капітал
 • індекс оборотності капіталу = оборотні ресурси / інвестований капітал
 • індекс прибутку = оборот капіталу / собівартість
 • індекс рентабельності капіталу = прибуток / оборот капіталу
 • рентабельність капіталу = (оборот капіталу / вкладений капітал) * (прибуток / оборот капіталу) * 100

Грунтується Аналіт перекриття ліквідності на співвідношенні витрат компанії, які є грошовими витратами, а так само амортизацією. В даному випадку встановлюється мінімальний розмір обороту капіталу, який необхідний для збереження ліквідності компанії.

Нормативний метод планування прибутку базується на розрахунку планового прибутку за допомогою нормативів. У якості подібних нормативів зазвичай застосовується норма прибутку на:

 • капітал (власний);
 • активи компанії;
 • одиницю продукції, що продається;
 • вкладений капітал (капітал,).

Складність такого методу полягає в розробці належних нормативів, їх кількісному вирахуванні і обгрунтуванні. Метод екстраполяції передбачає аналіз динаміки за кілька років, виявлення напрямку розвитку, а також планування прибутку і рентабельності на плановий період. Даний метод можна використовувати на етапі техніко-економічної аргументації проекту, а ще при плануванні на невеликий термін.

Аналітичний спосіб

Аналітичний метод планування прибутку базується на створенні багатофакторних моделей. Даний метод враховує вплив різноманітних чинників на результати роботи підприємства.

Аналіз співвідношення «витрати, обсяг реалізації, прибуток». Встановлюється точка беззбитковості продажу продукції в плановий період:

ОРтб = (Побудуй * 100) / (ПУчд – ПУпр)

 • ОРтб – величина реалізованої продукції, яка забезпечує досягнення точки беззбитковості в плановому періоді;
 • Побудуй – передбачувана величина постійних витрат,%;
 • ПУчд – передбачувана величина прибутку в загальному доході від продажу продукції,%;
 • ПУпр – передбачувана величина змінних витрат в сумарному обсязі продажу продукції,%.

Далі визначається плановий обсяг прибутку:

 • ПП = ((ОРП – ОРтб) * (ПУчд – ПУпр)) / 100
 • ПП – планова величина прибутку від реалізації;
 • ОРП – плановий обсяг реалізації;
 • ОРт6- обсяг продажів в точці беззбитковості;
 • ПУчд – передбачуваний розмір прибутку в загальному доході від продажу продукції,%;
 • ПУпр – передбачуваний розмір змінних витрат в сумарному обсязі продажу продукції,%.

Планова величина маржинального прибутку дорівнює:

МП = (ОРП (ПУчд – ПУпр)) / 100

МП = ПП + побудую

де:

МП – прибуток маржинальна.

Чистий прибуток розраховується:

ПП = (ПП * (100 – Снп)) / 100

ЧП – чистий прибуток;

Снп – усереднена ставка податкових виплат у рахунок прибутку.

Подібний метод надає можливість провести багатоваріантний розрахунок прибутку в залежності від змін в обсязі продажу продукції в натуральному вираженні, передбачувані ціни, у витратах. В результаті, можливо розглянути різні варіанти діяльності компанії – від вкрай оптимістичного до вкрай песимістичного. Даний метод дає можливість задіяти всі можливості імітаційного моделювання.

Цільовий метод

Цільовий метод формування прибутку дозволяє здійснити ув’язку планових величин зі стратегічними цілями регулювання прибутку в майбутньому періоді. Базою методу є завчасне визначення потреби в своїх фінансових ресурсах, які формуються за рахунок прибутку. Розрахунки ведуться по кожному елементу потреби. Загальна потреба у фінансових коштах, які формуються за рахунок чистого прибутку, укладає в собі цільову її суму. На підставі цільової суми чистого прибутку встановлюється цільовий показник прибутку від реалізації, а ще маржинальний прибуток:

ПП = (ПП * 100) / (100 – Снп)

МП = ПП + побудую.

Отримані величини розглядаються як найважливіші цільові орієнтири напрямки діяльності підприємства, виступають базовими елементами для розрахунків інших планових величин.

Прогнозування фінансового потоку засновано на плані надходження та витрачання матеріальних засобів в процесі виконання діяльності компанії.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.