Принципи організації фінансів на підприємстві

Правильно організована і налагоджена робота підприємства дозволяє домогтися очікуваних прибутків при мінімізації видаткової частини. Організація фінансів в частині управління фірмою грає велике значення для отримання кращого результату реалізації фінансово-господарської діяльності.

У сферу організації входить відразу кілька важливих складових:

 • форми;
 • доцільні методи контролю;
 • освіту і застосуванні ресурсів з використанням різних методів;
 • управління кругообігом для досягнення поставлених цілей і завдань.

Всі ці складові повинні відповідати нормам українського законодавства, бути правомірними і зручними для втілення в життя.

Самостійність фірми

Правильно обрані принципи, яких дотримується підприємство, оптимально і ефективно розвивають все його галузі і дозволяють вибудувати цілісну систему, що працює, як годинник. Правила організації фінансів очолює перший принцип – самостійність.

Щоб бути дійсно самостійною компанією, що не залежить від інших суб’єктів господарської діяльності, необхідно підпадати під такі ознаки:

 • мати відмінний від інших баланс, коли майно на цьому балансі належить тільки власнику;
 • підприємство повинно міцно стояти на ногах і нести відповідальність за зобов’язаннями, оперуючи майном;
 • про самостійність також свідчить присутність розрахункового рахунку, відкритого в кредитній організації.

Якими б грандіозними не були обрані напрямки витрат під час планування, для компанії не повинно становити праці закривати всі витрати власними грошима, розміщувати фінансові ресурси, вміло розподіляючи їх у виробничому процесі для формування прибутку.

Інвестування може проходити по 2-м векторах:

 • на забезпечення проведення основної діяльності організації;
 • у вигляді фінансових вкладень в додаткові робочі процеси.

Безумовно, самостійність як принцип організації фінансів, що не відособлена від суспільства і держави в цілому, адже перед цими суб’єктами у фірми завжди залишаються певні зобов’язання. Так чи інакше, саме підприємства дозволяють функціонувати соціальним позабюджетних фондів, а також беруть активну участь у формуванні доходів на різних рівнях фінансової системи потужного державного апарату.

Самофінансування в ланцюжку діяльності організації

Важливими параметрами самофінансування підприємства фахівці називають:

 • повну окупність витратної частини щодо виробництва товарів;
 • окупність витрат, спрямованих на розширення виробничо-технічної бази.

Бажано, щоб компанія могла дозволити собі покрити поточні і капітальні витрати, застосовуючи при цьому власні джерела фінансів. Однак таке рідко трапляється на великих фірмах, де задіяні складні виробничі процеси. Великі витрати в розрізі циклу не дозволяють забезпечити потрібні показники рентабельності.

Як вирішується така проблема? Підприємство оцінює проміжок часу, коли коштів буде не діставати, після чого бере позику в банку або оформляє комерційний позику.

Решта принципи організації фінансів на фірмі

В принципи формування фінансів і правильного їх розподілу також входять наступні категорії:

Компанія несе відповідальність за підсумки проведення господарської діяльності, наприклад, коли фірмі доводиться стикатися зі збитками, неплатоспроможністю, неможливістю відповідати за зобов’язаннями і банкрутством підприємства.

Принцип матеріальної зацікавленості вступає в дію при необхідності профінансувати витрати і для розвитку компанії, яка досягається шляхом зростання доходу, що знаходиться в розпорядженні фірми.

Структурні підрозділи підприємства

Принципи формування фінансів на будь-якій фірмі грунтуються на цілісності системи, т. Е. Кожен принцип реалізується окремо взятим підрозділом. Сутність їх взаємодії виглядає так:

Питання фінансів обговорюються з керівником організації, який виносить остаточне рішення і стверджує його за допомогою підпису на документі. Важливим вважається думка головного бухгалтера.

Якщо підприємство велике, обов’язково засновується бухгалтерський і економічний, аналітичний відділи, які очолюють співробітники відповідних посад.

Для кращої організації фінансів бухгалтерський облік додатково реалізується особисто засновником компанії.

Доцільно створити обліковий відділ, який забезпечить спільність всієї інформаційної бази.

Основи роботи підрозділів

Підрозділи можуть періодично міняти свою структуру, керівник має право коригувати і завдання, що виконуються співробітниками щодо організації фінансів. Управління грошовою сферою відбувається, з огляду на наступні принципи:

Економічна ефективність. Визначається, наскільки оптимальні передбачувані витрати на забезпечення одного з виробничих циклів або всього процесу. Прямі витрати формуються прямої або непрямої дохідної складової.

Фінансовий контроль. Передбачає постійний контроль над діями відповідальних за рух фінансів працівників. Контролюючих систем сила-силенна, але практика показує, що фінансовий контроль – найбільш дієвий метод. Як він здійснюється:

 • шляхом проведення аудиторських перевірок (фірма укладає договір з незалежною консультаційною групою аудиторів, покликаних проводити перевірку різних видів звітності та документації, платіжних відомостей та декларацій на всіх рівнях; таке тотальне управління дозволяє виявити помилки і убезпечити себе від штрафних санкцій в разі, якщо нагряне податкова інспекція );
 • підприємствам, які володіють філіями та підвідомчими суб’єктами в різних населених пунктах України, вигідно мати власний внутрішній аудит, тобто постійну одиницю, відділ, який перевіряє підвідомчі структури.

Стимулювання співробітників, які зарекомендували себе під час провадження професійної діяльності з кращого боку. Заохочення і покарання працюють, як батіг і пряник, – відзначилися працівники, що забезпечили планові показники і понад норму, можуть сподіватися на преміальні, а з тими, хто не звик напружуватися або не впорався з поставленим завданням, проводиться бесіда з метою виявити причини. Наприклад, якщо співробітник халатно поставився до роботи і вирішив не напружуватися, йому виписують догану.

Функції центру відповідальності, створеного відстежувати темпи розвитку виробництва і роботи окремих працівників, такі:

 • затвердити разом з начальством завдання і критерії їх оцінки, поставлені перед співробітниками фірми;
 • спираючись на відповідні чинники, визначити міру відповідальності трудящих, які займають на місцях певні посади;
 • центр відповідальності наділений особливою свободою дій, що дозволяє при узгодженні з керівництвом структурувати наявні ресурси, організовувати технологічний процес оптимальним чином, регулювати систему постачання і збуту товарів.

Цілі, яких слід дотримуватися співробітникам центру відповідальності:

 • налагодження ефективної роботи всіх відділів на догоду спільної мети – розвитку підприємства і отримання якісного продукту на виході;
 • економія витрат, що проходять у виробництві, і ефективний рух фінансів.

Установка норм матеріальної відповідальності для кожного окремого працівника, якщо плоди його праці залишають бажати кращого.

ПОДІЛИТИСЯ: