Принципи, функції і методи маркетингу інвестицій

Ефективність інвестиційного маркетингу обумовлено реалізацією кількох основних принципів:

1. Принцип повної забезпеченості. Тут мова йде про підтримку повного забезпечення компанії ресурсами, які необхідні для нормального функціонування і вільного «маневрування» в процесі діяльності. Крім цього, маркетинг інвестицій спрямований на формування нормального інвестиційного процесу та створення якісного механізму по перетворенню інвестицій в реальні об’єкти інвестиційної діяльності.

2. Принцип оптимальності та багатоваріантності в маркетинговій сфері. Тут мова йде про прагнення до розширення існуючої номенклатури для прийняття найбільш оптимальних рішень.

3. Принцип цільової орієнтації і комплексного підходу. За своєю суттю маркетинг інвестицій перетворюється в загальний інвестиційний процес, тобто працює комплексно. Це означає, що деякі маркетингові дії не можуть ефективно працювати окремо один від одного. Якщо ж застосовувати інвестиційний маркетинг, як систему, то можна об’єднати:

– сфери інвестиційного і традиційного ринку товарів і послуг;
– чотири елементи класичного маркетингу – збутову, цінову, товарну і комунікативну політику;
– інтереси різних учасників ринкових відносин, а також формування якісних умов роботи для всіх сторін, які беруть участь в інвестиційному процесі.

4. Принцип своєчасності. Основний напрямок – облік тимчасового чинника при реалізації різних інвестиційних проектів. Такий принцип показує, наскільки великий шанс практичного втілення інвестиційних задумів. Подібна готовність обумовлена ​​високим рівнем конкретизації кожної конкретної розробки, а також всебічним і повним урахуванням зовнішніх факторів.

У свою чергу, до функцій маркетингу інвестицій можна віднести:

1. Комплексне дослідження інвестиційної сфери, засноване на повноцінному аналізі внутрішнього і глобального ринків, їх динаміки, тенденцій і стану. В цьому відношенні проводиться наступна робота:

– позиціонування ринку і його поділ на кілька інвестиційних програм або проектів;
– складання прогнозів щодо інвестиційної кон’юнктури;
– аналіз стратегічних позицій і діяльності конкурентів.

2. Створення нових інвестиційних проектів, що мають велику ефективність за рахунок реалізації покрокової стратегії. Також в процесі розробки приділяється увага порядку інвестицій, запровадження додаткових потужностей, поточній оцінці доцільності, оцінці результатів діяльності і так далі.

3. Залучення та утримання. В даному випадку суть функції полягає в грамотному розподілі прибутку компанії щодо довгострокових інвестицій, як основної бази для стабільного зростання прибутковості в майбутньому.

4. Комунікація. На сучасному етапі більшість компаній відчуває гострий дефіцит ресурсів. У зв’язку з цим керівники змушені використовувати диференційований підхід, який дозволяє вибирати найбільш якісні продукти, проекти і рішення.

5. Планування. Всі інвестиційні рішення, пов’язані з короткостроковими і довгостроковими інвестиціями, повинні продумувати заздалегідь. При цьому маркетинг інвестицій останнім часом стає складовою частиною стратегічного планування. Завдання складання планів – забезпечити узгодженість цілей підприємства і використання ними різних ресурсів для досягнення цілей.

6. Контроль. Інвестиційний маркетинг, як і будь-який інший напрямок, повинен суворо контролюватися з боку відповідних відділів компанії і керівництва. Такий підхід дозволяє своєчасно визначати слабкі місця проекту, вносити відповідні поправки і коригування. У процесі контролю можуть прийматися рішення з приводу того, який з варіантів найкраще використовуватися для вирішення своїх завдань.

структура побудови інвестиційного маркетингу
При цьому виконання поставлених цілей можливо, завдяки цілому ряду різних методів маркетингу інвестицій. До основних можна віднести:

1. Метод мережевого планування застосовується при регулюванні зв’язків і послідовностей різних видів угод в межах схваленої інвестиційної програми.

2. Метод предметного (функціонального) аналізу. Його застосування актуально на етапі вивчення попиту на об’єкт, що цікавить інвестування.

3. Метод морфологічного аналізу застосовується, як правило, в разі оцінки поведінки потенційних споживачів.

4. Метод інженерного прогнозування. Дуже ефективний при необхідності провести повноцінну оцінку конкурентоспроможності прийнятих рішень в сфері інвестицій.

5. Метод математичного і логічного моделювання. Буде вкрай корисний для повноцінного опису майбутнього інвестиційного процесу і виділення проблеми розвитку компанії і майбутньому.

6. Метод експертних оцінок допомагає виявити протягом процесів щодо тієї чи іншої події. Крім цього, одним з відгалужень такої методики є метод імітаційного моделювання.

ПОДІЛИТИСЯ: