Правове становище національного банку

Конституція держави зазвичай закріплює права і повноваження Національного банку. Він позиціонується як особливого центрального органу управління державою. У спеціалізованому законі або в законодавчих і підзаконних актах про банківську систему і банках визначаються його функції, завдання та повноваження, принципові положення його діяльності.

Принциповим положенням правового статусу національно банку є його незалежність, демонстрована, в першу чергу, у виключному праві на грошову емісію і організацію обігу грошей на своїй території. Свої функції він реалізує незалежно від повноважень органів влади в центрі або на місцях.

Головний банк має політичним і економічним суверенітетом.

Економічна незалежність національного банку проявляється в можливості застосування інструментів для проведення монетарної політики без стримування з боку влади. Тобто він має конкретні повноваження, що дають право на оперативне прийняття рішень, пов’язаних з питаннями монетарно-кредитної політики.

Політична незалежність передбачає самостійну розробку і реалізацію фінансової політики і у взаєминах з органами влади з приводу призначення банківського керівництва.

На автономність банку можуть впливати такі фактори:

  • відсоткову участь держави у формуванні капіталу банку і, як наслідок, розподіл прибутку;
  • законодавчо встановлені права держави на втручання в проведенні монетарної політики;
  • втручання в процедуру призначення керівництва банку;
  • регулювання можливості фінансування, як прямого, так і непрямого, національних банком державних витрат;
  • взаємини уряду і головного державного банку.

Нацбанк повинен володіти нормотворчими повноваженнями, які визначені законом. Він, зокрема, в межах своїх прав може видавати нормативні документи, які зобов’язані виконувати всі державні органи на всіх рівнях, громадяни та юридичні особи.

Такий банк бере участь у законотворчій діяльності або за допомогою його права на законодавчу ініціативу, або в режимі узгодження з ним проектів законів, які зачіпають виконання банком функціональних повноважень. Вищий менеджмент національного банку і його апарат зазвичай знаходяться в столиці держави.

ПОДІЛИТИСЯ: