Позитивний потік грошових коштів

Рух грошових коштів – необхідна складова раціонального функціонування фірми. Воно так само називається потоком грошових коштів. Позитивний потік грошових коштів супроводжує будь-який з трьох основних видів діяльності фірми. Чи то це буде основна її діяльність, то це буде інвестування, або вкладення грошей у фінансові інструменти.

Властива фірмі виробничий прибуток говорить про раціональність діяльності і про перевищення доходу над витратами. Допоміжна діяльність фірми, така як довгострокове і короткострокове інвестування, придбання боргових фінансових активів – повинна так само приносити дохід. Грошові витрати при цьому, повинні зводитися до мінімальних показників. Для цього варто проводити раціональну виробничу і соціальну політики всередині фірм, не привертати зайву позиковий капітал, не накопичувати дебіторську заборгованість.

ПОДІЛИТИСЯ: