Позитивне сальдо бюджету

Позитивне сальдо бюджету – показник, що характеризує перевищення бюджетних доходів над витратами. Друга назва – бюджетний профіцит.

Позитивне сальдо бюджету: сутність, способи скорочення

сальдо бюджету позитивне (профіцит) Між бюджетом держави і розміром ВВП є взаємозв’язок. Якщо припустити, що обсяг державних послуг і товарних закупівель – величина постійна, яка не залежить від обсягу прибутку, то при мінімальному рівні доходів з’являється дефіцит, а при максимальному – профіцит (бюджетний надлишок).

При нормальній збалансованості бюджету обсяг надходжень у податковій сфері дорівнює обсягу закупівель уряду. При наявності спаду в економіці обсяг надходять до бюджету податків при фіксованому рівні держзакупівель знижується – з’являється дефіцит бюджету. У період економічного зростання, навпаки, виникає надлишок – профіцит. Величина дефіциту і профіциту завжди залежить від обсягу доходів країни.

Позитивне сальдо бюджету – економічне поняття. Його сутність можна охарактеризувати з різних сторін:

– з позиції бюджету держави – це перевищення обсягу дохідної частини над витратами, надлишок бюджетних коштів. Наслідком дисбалансу може бути підвищення інфляції, а політика профіциту проводиться для її стримування. Часто профіцит необхідний для зниження зобов’язань країни за зовнішнім боргом;

– з позиції торгового балансу – це показник, що відображає перевищення експорту продукції над імпортом (прораховується в грошовому вираженні).

Позитивне сальдо бюджету може бути двох видів:

1. Первинним. Розрахунок показника ведеться без урахування загальних витрат на обслуговування боргу. Первинний профіцит показує, що прибуток державного бюджету за вирахуванням залучених коштів буде вище загальних витрат, знижених на обслуговування держборгу (виплат по основній сумі і відсотках).

2. Вторинним – позитивне сальдо бюджету відображає платежі за зовнішніми та внутрішніми боргами.

Позитивне сальдо бюджету за умови повної зайнятості – вид профіциту, що сформувався в умовах максимальної зайнятості населення. Показник такого сальдо, як правило, не залежить від рівня ділової активності. Своєчасна оцінка дозволяє обчислити рівень позитивного сальдо, викликаного діючої фіскальною політикою країни.

Позитивне сальдо бюджету: переваги і недоліки, розрахунок

Профіціт державного бюджету має свої переваги і недоліки.

1. Плюси позитивного сальдо бюджету:

– наявність постійного запасу бюджетних грошей. У держави завжди є резерви на випадок непередбачених витрат;

– можливість спрямувати кошти на вирішення додаткових завдань – для покриття дефіциту в бюджетних коштах на регіональному рівні;

– створення довіри до країни, як до партнера і емітенту. При стабільному профіцит цінні папери компаній і країни збільшуються в ціні. Позики простіше отримати за нижчою ставкою. Причина – мінімальні ризики з боку кредитора;

– наявність позитивного сальдо балансу – можливість проводити ліберальну політику в податковій сфері. Підсумок – зниження загального тиску на підприємницьку сферу і розвиток економіки.

2. Мінуси позитивного сальдо бюджету:

– збільшення обсягу прибутку над витратами означає, що частка коштів буде вилучатись з економіки. Факт зростання профіциту бюджету призводить до уповільнення економіки. Грошей стає менше, знижується конкуренція;

– виникнення прихованої незбалансованості в державному бюджеті. Причина – залучення великих обсягів кредитних коштів. Залучення зовнішніх позик призводить до зростання відсотка, який виплачує країна за використання зовнішніх позик;

– профіт бюджету держави – одна з ознак невмілого управління. Наявні в розпорядженні кошти не спрямовуються в «дефіцитні» сектора економіки або на розвиток загальної інфраструктури, а просто накопичуються у вигляді готівкових коштів;

– позитивне сальдо – один із сигналів неправильної політики країни в сфері оподаткування. У цьому випадку підприємства змушені виплачувати великі податки з метою збереження збалансованості бюджетних коштів. Замість розвитку бізнесу гроші передаються державі, яке просто накопичує кошти.

ПОДІЛИТИСЯ: