Повний ринок капіталів

Повний ринок капіталів включає в себе: фінансовий ринок, який інакше називають позичковим, і ринок цінних паперів. Повний ринок капіталів зобов’язаний своїм існуванням систематично виникає в сучасному економічному суспільстві потреби в самому капіталі, який для бізнесу є джерелом матеріальних активів, в тому числі, товарів, матеріалів, верстатів, будинків і засобів праці.

Рух грошових мас на цьому ринку підпорядковується виникає попиту і відповідного пропозицією. При цьому попит зумовлює періодичний недолік у підприємств коштів власного характеру, необхідних їм для реалізації різного роду інвестиційних проектів, а пропозиція являє собою накопичення в економічному суспільстві достатньої кількості вільних на певний час грошових мас.

Завдяки ринку капталов відбувається активне переливання коштів з депресивних галузей економіки в активно розвиваються завдяки співвідношенню попиту і пропозиції.

Покупцем на ринку капіталів є бізнес, який потребує додаткових коштів, а продавцями виступають власники вільних грошових мас. Ринок капіталів дозволяє своїм учасникам тимчасово перерозподілити кошти найбільш вигідним для обох сторін чином.

Структура ринку капіталів

Раніше ринок капіталів складався лише з позичкового ринку. Але дедалі більші потреби підприємців в позикових ресурсах спровокували виділення з позичкового ринку нового інституту – ринку цінних паперів, що став згодом абсолютно самостійною складовою частиною повного ринку капталов. Цей ринок дуже тісно взаємопов’язаний з позиковим, оскільки операції з купівлі паперів є передачею певної частини грошової маси від продавця до покупця в якості позики, а сама куплена цінний папір перетворюється при цьому в документ кредитного характеру, який дає продавцю право на стабільний дохід, виражений в формі дивідендів або відсотків.

На ринку капіталів звертаються найрізноманітніші фінансові інструменти з розряду цінних паперів. Найбільш затребуваними є облігації державної типу, акції та облігації різних акціонерних товариств, а також паї і акції, що належать інвестиційним фондам та деривативи.

Види ринку капіталів

Повний ринок капіталів можна розділити на ринки первинного і вторинного виду. При цьому первинний служить для звернення вперше випущених цінних паперів. З його допомогою підприємства залучають додаткові позикові ресурси. На вторинному ринку здійснюється рух паперів, вже одного разу розміщувалися на біржі. Вторинний ринок цінний ще й тим, що реалізує механізм вільного продажу і перепродажу цінних паперів. Механізм цей підтримує ліквідність обертаються паперів, а також підтверджує їх цінність, що стимулює постійний інтерес покупців.

Вторинний ринок свою діяльність здійснює як в формі фондової біржі, так і в формі позабіржового ринку. Ці два інститути активно доповнюють діяльність один одного, але при цьому відчайдушно конкурують між собою.

Фондова біржа є спеціально організованою майданчиком для проведення операцій купівлі-продажу будь-якого типу цінних паперів.

Ринок позабіржового типу дозволяє проводити ці операції не через фондову біржу, а за допомогою інтернет-систем або за допомогою узгодження умов купівлі-продажу паперів між сторонами безпосередньо. Найчастіше через позабіржовий ринок реалізуються акції маловідомих організацій.

Угоди на ринку капіталів здійснюють професійні учасники, до яких можна віднести брокерів, дилерів, депозитаріїв, керуючих фондами, реестродержателей, а також клірингові компанії і різні біржі.

Діяльність ринку капіталів регулюється спеціалізованими структурами державного рівня. У США, наприклад, ці функції виконує Комісія з цінних паперів (SEC), в Англії нагляд здійснює Адміністрація з фінансових послуг (FSA), а в Росії діяльність бірж контролюється Службою Банку Росії.

ПОДІЛИТИСЯ: