Повна ринкова ціна

Повна ринкова ціна – це рівноважне значення ціни активу, встановлене на відкритому біржовому ринку на основі співвідношення попиту і пропозиції.

У міжнародній практиці організації торгів на фінансових ринках існує більш розширене тлумачення біржового котирування (fulllisting): коротка інформація, що надається торговим майданчиком (біржею) про компанію-емітента, кількість і тип випущених нею паперів, поточних цінах попиту та пропозиції (Bid або Ask), порівняльної і дивідендної дохідності за річними періодами, обсязі проводилися операцій.

Основні види біржових котирувань

При укладанні угод з цінних паперів на позабіржовому ринку, а також в практиці проведення фінансових і торгових операцій розрізняють кілька основних видів біржових котирувань:

  • повна котирування акції (облігацій, похідних інструментів) – встановлене ринком в процесі ходу торгів середнє поточне значення ціни або вартості на певний фіксується момент (початок і кінець торгів). Має два значення: ціна покупки і ціна продажу акції, яка має цифрове значення з округленням до сотих часток;
  • ринкова ціна на валютному ринку (біржовому або Forex). Система встановлення ціни і її відображення аналогічна тій, що застосовується на ринку акцій. Різниця лише в тому, що спреди по валютних парах набагато менше і цифрове відображення курсів валют відбувається з точністю до 4 або 5 знака в десятковому численні.
  • офіційно встановлена ​​ринкова ціна – котирування, вироблена державними органами управління і нагляду (ЦБ або спеціально уповноважена організація) в області фінансових ринків з метою визначення фіксованих курсів національної валюти, акцій або суверенних облігацій на певний момент часу. Застосовується для проведення розрахунків за цінними паперами, обмінних операцій, укладання контрактів або сплати податків, митних зборів.

При здійсненні будь-яких операцій за фінансовими інструментами поза організованих торгових майданчиків (бірж) застосовується порівняльний метод встановлення біржових котирувань по конкретному активу угоди на певний момент часу, або шляхом аудиторської (експертної) оцінки. Основна область застосування – оцінка статутного капіталу при його зміні, угоди з активами за схемою РЕПО і т.д.

Порядок встановлення повних біржових котирувань

За всю процедуру встановлення біржових котирувань, їх коректність відповідальність несе комерційна організація (біржа як юридична особа) відповідно до торговим регламентом та іншими правовстановлюючими документами.

У загальній практиці проведення торгів встановленням котирувань і повним інформаційним забезпеченням клієнтів біржі займається в більшості випадків так званий «Котирувальний комітет (комісія)».

Аналізуючи інформацію про проведені операції і заявках учасників торгів, котирувальний комітет визначає нижню і верхню межі цін за типами цінних паперів. При цьому котирувальний комітетом виключаються непоказові для біржової кон’юнктури ціни.

Біржовою ціною, яка включається до котирувального листа, на провідних біржах розвинених країн є ціна останньої угоди (ціна закриття). На деяких біржах біржовою ціною вважають розраховану середню ціну, яка обчислюється виходячи з середніх цін на покупку і продаж.

Надання інформації про біржових котируваннях

Котирувальний комітет (комісія) через свої структури робить повне надання все поточної інформації як на поточний момент часу проведення біржових торгів (в режимі онлайн), так і на визначені законодавством (регламентом) фіксовані періоди.

Інформування всіх учасників торгів, контрагентів та інших зацікавлених осіб здійснюється:

  • через ЗМІ: власний інтернет-сайт, спеціальні інтернет розсилки, галузеві газети і журнали;
  • шляхом видання спеціальних випусків інформаційних матеріалів (біржовий бюлетень), що безпосередньо стосуються всіх торгових операцій, що проводяться на даній біржі і опублікуванням основних котирувальних списків по всіх групах активів.

Періодичність видання, як правило, має щотижневий або щоквартальний формат.

У випадках, коли вартість активу і його біржовий котирування встановлюється державними органами (Центральним Банком), то інформування всіх учасників ринку відбувається незалежно від ЗМІ, ще й спеціальними офіційними розпорядженнями Центрального банку, що розсилаються всім зацікавленим компаніям і організаціям.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Грошові еквіваленти